Tematavler for pekeprating

På denne siden finner du tematavler. Når du snakker med en tematavle, omtales det som «pekeprating», du peker og prater samtidig! 

Tematavle

Tematavler blir også omtalt som samtaleplansjer, temaark, og snakkeark. Du kan snakke med tematavler på andre måter enn ved å peke også, se opplæringspakken "Betjening av kommunikasjonsløsninger"

Tematavler

På tematavler er de grafiske symbolene organisert på et ark, eller en tavle. Ordene du har tilgang til handler alle om samme tema eller situasjon, eller de er hyppig brukte ord som kan benyttes i mange situasjoner (kjerneord). Ved hjelp av en tematavle kan du lett kombinere flere ord. Det finnes ferdige tavler, eller du kan lage selv. I valg av, og eventuelt egen produksjon av tematavler må du ta hensyn til språklig nivå, syn og motorikk. Når du lager selv må du ha et system som gjør at ord som er like på plansjene, blir plasserte på samme sted. For eksempel at ordet «JEG» alltid blir plassert øverst i vestre hjørne, eller at «MER» er plassert på samme sted. Det vil gjøre det lettere å finne igjen ordene, og det kan bidra til at tempo blir høyere.

Du kan søke om å få tematavler som hjelpemiddel fra NAV HMS. Informasjon om søknad finnes her. Det går også fint å lage tematavler selv. Du finner en gratis ressurs på  www.bildstod.se

Når du som kommunikasjonspartner snakker ved hjelp av en tematavle, tar du utgangspunkt i de ordene du har tilgjengelig og det språklige nivået til den du snakker med. Om du snakker med en person som er på et ett-ordsnivå, må du pekeprate med to eller tre ord i dine setninger. Du må være ett skritt foran, og være modell for den du skal snakke med. Han eller hun skal lære av deg. Dersom personen har et språklig nivå på tre- eller fire-ordssetninger må du øke opp i tilsvarende grad.

Det betyr at du må ha en oversikt over hva du kan si ved hjelp av de ordene som er tilgjengelig på tavlen, og så skal du samtidig eventuelt supplere med små ord som ikke er tilgjengelig. På filmen under blir dette vist i en bok, men prinsippene for bruk er de samme på en tematavle.


Ved bruk av tematavler har du også som oppgave å være stemmen til personen med behov for ASK, når han eller hun pekeprater. Det er det vi ønsker skal skje! At han eller hun peker på plansjen og vil si noe. Da må du si det som personen peker på, tolke det og si det høyt. For eksempel: hvis personen peker på BALL og så STOR, så sier du «ball», «stor» mens han peker, og så «ballen er stor». Du må tolke det personen sier, og sette ord på det.

For å bli god til dette må du øve.

Fordeler ved en tematavle er at der er spesifikke ord knyttet til en aktivitet tilgjengelig, det er oversiktlig og lett å bruke. Symbolene har fast plassering, og det er mulig å lage setninger. En ulempe er at de har et begrenset ordforråd, både i antall og med tanke på å kunne snakke om andre tema. For eksempel er det vanskelig å snakke om snø og snømann dersom man bare har en legoplansje tilgjengelig. Det er heller ikke nødvendigvis slik at det er lettest å snakke med få ord – i vanlig tale har vi tilgjengelig de ordene vi trenger, hele tiden.

Det vil variere hvor lang tid det tar før personen med behov for ASK selv kommuniserer ved hjelp av grafisk kommunikasjon. Det er helt nødvendig at den som skal kommunisere ved hjelp av en tematavle ser andre som kommuniserer på denne måten. Du må være en god kommunikasjonspartner og modell.

Du kan lære mer om å være kommunikasjonspartner i læringsressursen God ASK.

Hvis du tar utgangspunkt i det ene eksempelet som ligge ved: «Å bygge med klosser» så kan det gi deg muligheten til å kommentere for eksempel kult eller fantastisk, dere kan snakke om det konkrete temaet gjennom ord som sette, velge, bygge, late som med ord som monster eller hus, og stille spørsmål med ord som hva og hvordan. Fordeler ved en tematavle er at der er spesifikke ord knyttet til en aktivitet tilgjengelig, det er oversiktlig og lett å bruke. Symbolene har fast plassering, og det er mulig å lage setninger. En ulempe er at de har et begrenset ordforråd, både i antall og med tanke på å kunne snakke om andre tema.

Flere tavler vil bli lagt til.

Vi har brukt Widgit Symboler ©Widgit Software/NorMedia 2002-2020 når vi har laget tavlene. 

Eksempel på pekeprating

Slik kan du modellerer pekeprating med setninger

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!