Digital undervisning for elever med særlige behov

Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisningen under korona. 

Spesialundervisning hjemme

Råd til foreldre, lærere og PP-tjenesten om hvordan man kan tilrettelegge for spesialundervisning hjemme under korona. 

De 7 H-ene gir forutsigbarhet og struktur

De 7 H-ene kan brukes til å gi elevene forutsigbarhet og struktur i skolehverdagen hjemme. 

Temaside om Book Creator

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for ulike behov når du bruker Book Creator. Les og se mange konkrete eksempler og tips på pedagogisk bruk av funksjonene i appen.

Omvendt undervisning

Metodikk og digitale ressurser til støtte for hjemmeundervisning av elever med særlige behov. 

Struktur og forutsigbarhet

Digitale verktøy til støtte for elever som behøver struktur og forutsigbarhet, også når de får hjemmeundervisning.

Tilrettelegging med digitale verktøy

Ulike måter å bruke film på

Webinar om ulike måter å bruke film på for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger i barnehage og skole.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan brukes som støtte for å mestre sosialt samspill. Les mer på temasiden og få tips, ideer og eksempler i digitale verktøy.

Dagsplan og tidsstøtte

Webinar om dagsplan og tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole.

Lese- og skrivestøtte

Digital lese- og skrivestøtte

Her finner du informasjon, tips til pedagogisk bruk av teknologi og en oversikt over apper og programmer du kan bruke i arbeid med lesing og skriving

For lærere: webinar om tilrettelegging

Office 365

Webinar (22 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker PC og Office 365. 

iPad

Webinar (42 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker iPad. 

Chromebook

Webinar (26 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker Chromebook. 

Skolelydbøker

Skolelydbøker til elever som av ulike årsaker strever med å lese. 

Lærevansker: Digitale tips

Digital historiefortelling

Har du elever som trenger lese- og skrivestøtte? Se webinar med eksempler på digitale historier i Book Creator, Inspiration og iMovie på iPad. 

Se forelesning

Digital læring for elever med flere vansker

Eksempel på bruk av teknolgi som gir god læring for elever som har flere vansker. Passer for alle skole-elever. 

Se eksempel

Spill i skolen

Med en pedagogisk innramming kan underholdningsspill fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Elever, med ulike forutsetninger, får bidratt med sine styrker inn i et felles arbeid med medelever.

Se tips om spill

Lærevansker: Inspirasjon til digital undervisning

Ressurser til digital undervisning og utematematikk

Matematikksenteret gir inspirasjon og tips til ressurser du kan bruke i den digitale undervisningen. Se også aktiviteter som kan gjøres i matematikkfaget utendørs. (Matematikksenterets nettsider).

Stamming: Digitale tips

Stamming og digital undervisning

Undervisning på digitale flater krever en annen kommunikasjon. De elevene som trenger tilrettelegging for stamming kan få andre behov når de deltar via skjerm. 

Les tipsene

Digital time hos logoped

Skal du gi logopedtimer digitalt? Tips om hvordan du lykkes med videomøter, omvendt undervisning og verktøy finner du på våre nettsider.

Les tipsene

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

58 literacy tips

Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som på en eller annen måte møter barn, unge og voksne som skal utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving, det vi beskriver som literacy. Ideene er korte og praktiske, og vi håper de kan inspirere til utprøving og videre utforsking.

58 literacy tips

Last ned hefte gratis (pdf)

Hjemmeaktiviteter for barn som bruker ASK

Gjennom å lese for barnet ditt hjemme, kan du gjøre en forskjell. Gjennom å lese hver dag kan du gjøre en stor forskjell.  

Her finner du tips og filmer til bruk av tematavler når du leser med barnet.

 

Aktivitet for å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), i sin uttrykksform for å styre en annen person. Det gjøres ved at han eller hun bruker sin uttrykksform til å si hva den andre skal gjøre. 

Mer informasjon finner du på denne siden språk for handling.

Her finner du mer informasjon om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

Heftet er laget med utgangspunkt i noen hverdagslige situasjoner, med forslag til kategorier og ord som kan være nyttige i samtaler i de situasjonene. Du finner også eksempler på hvordan tematavler med de ulike ordene kan se ut. Dette er ment som en inspirasjon slik at du kan lage egne tematavler som rommer deres rutiner, aktiviteter og vokabular.

Pekprate hverdag.jpg

Last ned hefte og se indroduksjonenfilm.

Hørselstap

Ti tips

– til digital undervisning og videomøter når elever har nedsatt hørsel

To måter

– elever med nedsatt hørsel kan overføre lyd fra digitale enheter til høreapparat/CI

Tolv spørsmål

– til elever med nedsatt hørsel om hvordan digital undervisning fungerer for dem

Tegnspråk

Undervisningsforslag for tegnspråklige elver

Undervisningsopplegg, avlesningstekster og andre tips for elever, foreldre og søsken.

Tegnchat for barn og unge fra 6-16 år

Snakker du tegnspråk og trenger hjelp til leksene? Bruk tegnchat, som er en videochat for barn og unge i alderen 6-16 år. Du kan også møte andre barn og unge og snakke med en lærer/voksen om det du vil. 


Regelverk og informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om korona på udir.no

Koronotiltak i skolen og barnehagen og veiledere om smittevern er noe av det du finner på Utdanningsdirektoratets nettsted (udir.no). Ta en titt for å finne nyttig informasjon.

Hva vet vi om korona og de sårbare barna

Statped har gjennomgått den kunnskapen vi har fått om de sårbare barna og koronasituasjonen. Les hva vi fant av erfaringer, kunnskap og forskning.

Når barnet mangler talespråk

Hvordan kan en få alle i nettverket rundt et barn med kommunikasjonsutfordringer til å bli samkjørte i kommunikasjonen? Digital samhandling gjennom en enkel app ble løsningen for laget rundt Amalie (14) fra Sande i Vestfold.

– Som spesialpedagog ble jeg utfordret

Koronasituasjonen har vært krevende for foreldre, positiv for elever som strever sosialt, og utfordrende for elever som har komplekse vansker. 

Forberedt til fagfornyelsen

– Forståelsen av et profesjonelt læringsfellesskap har endret seg i arbeidet med nye læreplaner, sier Merete Skolla, rektor ved Haukåsen skole i Oslo.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!