Flerspråklighet

I Norge i dag er det å forholde seg til flere språk på ulike måter en selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket i ulik grad. Ganske mange bruker eller forstår også ett eller flere andre språk i tillegg til norsk eller samisk. Det gjelder også barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

Gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten. Neste kurs åpner påmelding i begynnelsen av mai 2021 og starter i juni 2021.

Faglig innhold og praktisk informasjon

Tidlig oppfølging av flerspråklige barn

Prosjekt som har vurdert rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagen for barn med flerspråklig bakgrunn. Prosjektet har hatt som mål å øke bevissthet og pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging.

Les prosjektrapporten

Samtaleguide om flerspråklige barns språkutvikling

Å utrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. I denne samtaleguiden fra Udir får du et vektøy som kan brukes i foreldresamtaler for å få mer kunnskap om flerpsåklige barns språkutvikling.

Det faglige innholdet er utviklet av Statped.

Les mer om samtaleguiden

Tilrettelegging for nyankomne elever i ungdomsskolen

Prosjektrapport om organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov for elever som nylig har kommet til Norge.

Les rapporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!