Presentasjoner og opptak 2020

Dissimilis åpnet konferansen med musikalsk innslag.

Se opptak 

Dissimilis

Dissimilis har i over 30 år jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjons nedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. De ønsker å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Deres arbeid og  aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som de skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

Om å være sitt barns koordinator

«Du vil det beste for barnet ditt» Det ligger i foreldergenet, og du handler etter instinkt. Som forelder er det en fantastisk flott opplevelse å være med på et

teamarbeid rundt barnet ditt når du opplever at alle bidrar til å gjøre livet så godt som mulig. Men, dessverre, desto mer vondt når dette teamarbeidet ikke fungerer. I Norge 2020, er koordinering er viktigere enn noensinne...

Last ned presentasjonen (pdf) 

Se opptak

 

Ragnar Skaug

Brukerrepresentant, Statpeds Nasjonalt brukerråd og hovedstyremedlem i Handikappede barns foreldreforening (HBF). 

 Verktøy for bedre koordinering

Færder kommune har innført BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats), en modell for tverrfaglig samhandling. Kommunens støttetjenester er samlokalisert i Familiens hus etter «en dør inn» prinsippet. BTI-modellen bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning til det beste for brukeren og familien. BTI knytter også barnehager, skoler og støttetjenester tettere sammen, for på den måten å bidra til kvalitet i arbeidet med barn og unge i kommunen. Færder kommune har et stort fokus på medvirkning i sitt utviklingsarbeid.

Last ned presentasjonen (pdf)

Se opptak

Katrine Sørlie

leder/virksomhetsleder i Færder kommune PPT 

Synne Vintervold Asmyhr

fagleder i Færder kommune PPT

 

 Hva sier regelverket – hvilke rettigheter har foreldre?

  • Grunnlaget for helhetlige og koordinerte tjenester
  • Pasienter og brukeres rettigheter – tjenestenes forpliktelser
  • Nasjonale satsninger og prosjekter; opptrappingsplan (opplæringspakke), digitaliseringsstrategien, handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser og 0–24-samarbeidet

Last ned presentasjonen (pdf)

Se opptak

Terje Totland

seniorrådgiver, Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet

Midia Aminzadeh

seniorrådgiver, Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet

Hvilke utfordringer rapporterer brukerne om?

Rettighetssenteret, underlagt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), mottar hvert år rundt 1300 juridiske henvendelser fra brukere, pårørende og tjenesteapparatet. I 2018 var 49 prosent av de som tok kontakt selv funksjonshemmet eller kronisk syk. Pårørende sto for 37 prosent av henvendelsene og tjenesteapparatet for 7 prosent. Rettshjelpen skjer primært over telefon og på e-post, og det er jurister som besvarer henvendelsene. Antallet henvendelser og gruppen som henvender seg til oss gir et godt grunnlag til å se hvor «skoen trykker», og hvor FFO skal sette inn støtet interessepolitisk.

Denne bolken i programmet har som hensikt å gi et innblikk i hvilke utfordringer brukerne rapporterer om når det gjelder koordinering av tjenester for barn og unge.

Last ned presentasjonen (pdf)

Se opptak

Live Kroknes Berg

faglig leder ved Rettighetssenteret, FFO

Representanter fra Stortinget møter brukerrepresentanter til debatt

Vi spør stortingspolitikerne hvordan man kan oppnå bedre koordinering av tjenester på tvers av sektorer og ved overganger i utdanningsløpet.

Du møter representanter fra Stortinget, Statpeds brukeråd og Statpeds ungdomspanel

Ordstyrer Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund

 Se opptak av paneldebatten

Mona Fagerås (SV)

medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Marit Knutsdatter Strand (SP)

Utdannings- og forskningskomiteen

Monica Carmen Gåsvatn (H)

medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Terje Holsen

medlem av Statpeds Nasjonale brukerråd
nestleder i Norsk Tourette Forening 

Les mer om brukerråd

Margrethe Skinderviken

Sitter i Statpeds ungdomspanel for ADHD Norge

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!