Program 2.februar

På konferansen vil du få et innblikk i hva som skal til for å oppfylle universell utforming der det skjer lek, opplæring og undervisning. Hvilke rettigheter finnes? Universell utforming er med på å endre den enkeltes opplevelse av å bli inkludert i lek og opplæring, og til dels utviske forskjeller mellom ulike barn og elevers behov.

Konferansen er tegnspråktolket. Trenger du synstolk, ta kontakt med Stine Øvrebø.

Velkommen til gratis og digital konferanse

 • Kine rørte dommerne til tårer med sin tegnspråktolkede under Norske talenter på Tv2.

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

  Anja Johansen

  Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

 • Dagens konferansier Geir Lippestad setter fokus på dagens tema med retten til universell utforming.

  Geir Lippestad

  I over 20 år har Geir Lippestad har arbeidet for et mer inkluderende samfunn. Både som advokat, tidligere generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund (HLF), eier av Universell Utforming AS.

   

 • Jonny Nersveen

  Førsteamanuensis PhD. Jonny Nersveen har forsket på lys og syn siden 1985. Han har doktorgrad innen lys og syn og en 3-årig postdoc i persepsjonspsykologi og svaksynthet. Nersveen har bygget opp fra grunnen og er i dag forskningsansvarlig for norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU i Gjøvik

 • Undervisningsbygg i Oslo kommune har som mål at alle skolebygg skal være universelt utformet i 2025. For dette arbeidet mottok Oslo kommune i fjor en internasjonal pris for sitt arbeid. På konferansen deler Rigmor Hansen, deres erfaringer fra arbeid med universell utforming i skolebygg.

  Rigmor Hansen

  Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Oslo kommune.

 • Når enkeltbarn trenger noe mer enn det universelle. Eksempler fra ergoterapeutisk praksis

  Tordis Tesdal

  Ergoterapeut i enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
 • En samtale mellom Statped, Vadsø kommune og foresatt.

 • Hva når eleven har sansetap?

  Hva må læreren være bevisst på for å bidra til god inkludering i klasserommet for elever med sansetap? Det finnes helt enkle grep en lærer kan ta, som kan være helt nødvendig for elever med sansetap, men som også vil komme alle de andre elevene til gode.

  Inger Lene Hustuft

  Rådgiver, Statped

  Kontakt e-post

  Kjersti Gurrich

  Rådgiver, Statped

  Kontakt e-post

  Inkludering med digitale verktøy

  Bente Moen Kristiansen

  Rådgiver, Statped

  Kontakt e-post

  Elin Brandshaug

  Rådgiver, Statped

  Kontakt e-post

  Inkluderende læringsmiljø for elever som bruker alternative kommunikasjonsformer (ASK)
  I skolehverdagen for elever som bruker ASK er det avgjørende at lærerne som underviser og skolen bruker den kommunikasjonsformen som eleven lærer gjennom. En slik tilrettelegging vil være med på å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.

  Ann Kristin Tverbekkmo

  Rådgiver i Statped

  Kontakt e-post

  Audhild Nonsild

  Rådgiver i Statped

  Kontakt e-post

 • Gjennom å dele sine opplevelser i skole og opplæring svarer Adrian på:

  • Hvilke grep du kan gjøre for å legge til rette for lek, opplæring og undervisning for alle?
  • Hvordan bygge muligheter, og ikke begrensninger for barn og unge som har helsemessige- eller andre utfordringer?
  • Hvordan bruke dialog og relasjon som verktøy for å skape trygge rammer og gode læringsmiljø?

  Adrian Lund

  Adrian Lund har Tourettes, noe som innebærer mange ufrivillige lyder og bevegelser som har bidratt til et utfordrende skolegang. På tross av dette har han deltatt i 71˚ Nord og jobbet 10 år i serviceyrket. Adrian er en anerkjent og inspirerende motivator og foredragsholder. Adrian gir deg ideer til hvordan du kan skape et inkluderende læringsmiljø for alle. Hva kan du gjøre for å bidra til at alle barn og unge opplever mestring og muligheter uavhengig av helsemessige- og andre utfordringer?

  Kontakt e-post