Små synsvansker – store konsekvenser: Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede?

Artikkel om hva som skjer med hørselshemmedes kommunikasjon dersom synet svikter.

Fakta og tilgjengelighet

Forside artikkel

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Artikler, Bokmål, Tidlig innsats

Språk: Bokmål

Størrelse: 26 sider

Format: PDF

Kommunikasjon er enkelt og samtidig komplisert. Vi tenker sjelden over hvor mange små deler kommunikasjonen egentlig består av, og hvor avhengig vi er av synet. I denne artikkelen kan du lese om hvordan synsvansker spiller inn for hørselshemmedes kommunikasjon. 

Fokuset i artikkelen er på de små og "ubetydelige" vanskene som kanskje aldri blir oppdaget eller henvist til synspedagog. Her beskrives hva slags konsekvenser små synsvansker kan få.

De tre hovedgruppene synsvansker som løftes fram er:

  • Lett nesdatt synsstyrke
  • Lett innskrenket synsfelt
  • Manglende dybdesyn og problemer med samsynet

Videre i artikkelen kan du lese om sammensatte syns- og hørselstap, den taktile sansen og til slutt verdien av informasjon, ikke bare til voksne rundt, men eleven selv.

Artikkelen er skrevet av Karen-Johanne Andersen, Statped.

Artikkelen er en del av "Utfordringer og undringer - en samling spesialpedagogiske artikler" fra Statped vest: Statped skriftserie nr. 98

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!