Matematikkvansker og inkludering

Alle elever må bli inkludert i et læringsfellesskap, uavhengig av hvilke matematiske kompetansemål de arbeider mot.

Matematikk er til for alle mennesker. Det er derfor et samfunnsansvar å legge til rette for matematikklæring. Alle elever

 • har rett til å møte en undervisning og et skolemiljø som kan ta vare på individers ulikheter og muligheter
 • kan på ulike måter utvikle en personlig matematisk kunnskap som kan bidra til et godt liv

Se også

Det er mange grunner til at eleven skal være inkludert i klassen. Forskning viser at opplæringsinstitusjoner som velger sitt ståsted ut fra struktur, oppnår størst utbytte for elever i matematikkvansker.

Dette begrunnes både ut fra sosiale forhold og pedagogiske prinsipper. Undervisning som rommer alle elever, innebærer at skolen må ha kompetanse på ulike former for tilrettelegging. Det kan handle om: 

 • å arbeide for trygge og inkluderende læringsmiljø
 • å ha høye realistiske forventninger til alle
 • å gjøre aktivitetene utfordrende for elever med ulike kompetanser
 • å ta i bruk medeleveffekten når elever lærer av hverandre
 • å gjøre visuelt og konkret materiell tilgjengelig som støtte til læring

Det handler med andre ord om å arbeide med holdninger, verdier, innhold, organisering og ressurser på en slik måte at tilbudet rommer alle elever og deres behov.

Spørsmål om tilrettelegging for inkludering kan for eksempel være:

 • Hvilke forkunnskaper (begreper, erfaringer, hverdagssituasjoner) har elevgruppen innenfor aktuelt tema?
 • Hvilken aktivitet/oppgave kan utfordre spennet av kunnskaper og kompetanser i elevgruppen?
 • Hvilket materiell skal være tilgjengelig (visuelt, taktilt, digitalt med mer)?
 • Hvordan skal alle ta i bruk og videreutvikle de matematiske ideene de allerede har?
 • Hvordan skal hver elev få presentert sitt arbeid for noen andre?

Et ledd i en inkluderende tenkning er at elever i enkelte tilfeller og i kortere perioder kan delta i midlertidig intervensjon i mindre grupper. Slike perioder må være knyttet til avgrensede tema og matematiske ideer. Og for å bygge opp under inkludering er det viktig at innholdet legges så nært opp til den ordinære opplæringen som mulig. Formålet med intervensjonen er dermed å gjøre det enklere for eleven å delta i det ordinære når intensivperioden er over eller reduseres i omfang. Et tett samarbeid mellom intensivlærer og ordinær faglærer er dermed vesentlig.

For elever med helt spesielle behov i matematikk som får et komplementært tilrettelagt tilbud, vil det også være aktuelt å delta i samme læringsfellesskap som de andre elevene. Kompetansemålene i matematikk vil mest sannsynlig være ulike, men de matematiske temaene vil kunne være de samme.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!