Multifunksjonshemming

Barn, unge og voksne med multifunksjonshemming har flere funksjonshemminger som er gjensidig forsterkende. Den enkelte trenger mye oppfølging og støtte for å utnytte ressursene sine. 

Statped tilbyr veiledning og kurs på individ- og systemnivå og utvikler læringsressurser. Les mer om multifunksjonshemming

Verktøy for å forstå smerte

Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk.

Les mer om Pediatrisk smerteprofil

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Gå til temasiden

Vi sprenger grenser

Statped har gjennomført en rekke piloter i barnehage, skole og foreldreopplæring gjennom "Vi sprenger grenser". Resultatene har vi samlet i erfaringsfilmer og beskrivelser som kan være nyttig for deg som jobber med læring og utvikling hos barn med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.

Se resultatene fra Vi sprenger grenser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!