Statpeds årsrapport 2017

SPOT-engasjement på fjerde året

SPOT-konferansen er blitt en etablert møteplass for teknologi og inkludering og ble i 2017 arrangert for fjerde gang. 450 deltakere kunne velge blant 30 ulike seminarer, workshops og plenumsforedrag.

– Vi merker at kommunene nå har rullet ut teknologisatsinger. Flere og flere oppdager at teknologi utgjør et paradigmeskifte for mange elever. Nå kommer etterspørselen etter kompetanse på hvordan teknologi kan brukes for å skape inkludering, sier Sveinung Wiig Andersen, ansvarlig for SPOT-konferansen i Statped. Han peker på hvilken digital revolusjon det har vært for eksempelvis dyslektikere og personer med synsvansker.

Mange gir uttrykk for at det kan være et uoversiktlig landskap og vanskelig å vite Spot-engasjement på fjerde året SPOT-konferansen er blitt en etablert møteplass for teknologi og inkludering og ble i 2017 arrangert for fjerde gang. 450 deltakere kunne velge blant 30 ulike seminarer, workshops og plenumsforedrag. hva som kan tas i bruk. Målet med SPOT er nettopp å peke på muligheter og gi noen idéer som pedagogene kan ta med seg inn i sitt daglige arbeid.

SPOT skal være et møtested der du både kan få oversikt, kunnskap, dele erfaringer og bygge nettverk. SPOT skal være praktisk orientert og kunnskapsmessig fundert.

Utstillerne er en viktig del av konferansen. Her kan deltakerne få demonstrert og testet ut ulike verktøy og skaffe seg gode idéer til ressurser i sin egen undervisning.

Side 22 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!