StatpedMagasinet 2–2018

ASK samarbeid med dobbel effekt

NAV Hjelpemiddelsentral og Statped har sammen gjennomført to kursrekker om bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kursene har handlet om både det tekniske ved hjelpemidlene og den pedagogiske tilretteleggingen.

Formålet med kursrekkene er å øke kompetansen på ASK:

  • Hva er ASK og hvilke hjelpemidler finnes?
  • Hvordan finne ut hva som passer for hvem?
  • Hvordan tilrettelegge for at brukeren lærer å kommunisere med hjelpemidlene?

Kursene het «Det er lett å få hjelpemidler, men vanskelig å ta dem i bruk». Både Statped og NAV Hjelpemiddelsentral opplever at det ofte etterspørres hjelp til både det tekniske og pedagogiske når ASK skal tas i bruk. En samarbeidsavtale mellom NAV Hjelpemiddelsentral og Statped vest har ført til et samarbeid som gir innsikt i begge disse aspektene i ett og samme kurs.

Hjelp i hverdagen

På kursene møtte PP-tjenesten, ansatte i barnehage, skole, voksenopplæring, boliger og noen foreldre. Fagmiljøene er på jakt etter praktiske ideer til hvordan de kan bruke et hjelpemiddel til å skape god kommunikasjon. Kursrekken inneholdt plenumssesjoner, valgfrie paralleller og workshops samt utstilling hvor det gikk an å få praktisk hjelp. Under kursene ble det vist videoer av personer som bruker ASK.

– Vi er praksisnære, og det er det fagmiljøene etterspør, presiserer Anita Sande og Jenny Hysing, begge fra Statped. Video er et glimrende hjelpemiddel for å skape dialog og refleksjon, og i kursrekkene ble dette brukt til å omsette teori til praksis. Video ble også benyttet som bakgrunn for gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Felles prosjekt 

– Skal brukere av ASK lykkes, må brukerne håndtere verktøyet teknisk understreker Charlotte Iversen i NAV Hjelpemiddelsentral. – I tillegg trenger brukerne og deres nærpersoner opplæring og veiledning for å kommunisere med hjelpemidlene. Her møtes samfunnsmandatene til NAV Hjelpemiddelsentral og Statped, og det har ført til godt samarbeid under kursrekkene, sier hun. Kursdeltakerne har gitt har gitt gode evalueringer. – Vi har erfart at det er behov for å samle kompetansen for å kunne gi effektiv og god hjelp til brukerne, mener Charlotte Iversen, Jenny Hysing og Anita Sande.

TEKST: ANNE ROGNES

VIDEREUTDANNING I ASK

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Statped har utviklet to mastermoduler
i ASK i samarbeid med fagmiljøer i Norden. De nye modulene inngår i et
masterprogram ved USN, begge er på 15 studiepoeng.

Les om utdanningene her

Side 15 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!