StatpedMagasinet 2–2018

Landsdelssamlinga i Nord-Norge fyller 30 år!

Landsdelsamlinga i Nord-Norge er en spesialpedagogisk konferanse for de tre nordligste fylkene. I år arrangeres konferansen i Tromsø 30.-31. oktober. Gå inn på www.statped/landsdelssamlingen og meld deg på.

Kristin Fastvold

Konferansen har fra starten i 1988 vært et samarbeidsprosjekt mellom Statped, Fylkesmannen og PP-tjenestene i regionen, og er blitt en viktig arena for PP-tjenesten i Nord-Norge og Statped i landsdelen. Programkomiteen består av representanter fra universitets- og høyskolesektoren, Fylkesmannen, PP-tjenesten og Statped. Sammen velger programkomiteen ut aktuelle problemstillinger innen fagfeltet og skaper et program som skal møte behovene i landsdelen.

Små enheter og lange avstander

PP-tjenesten i Nord-Norge består av relativt små virksomheter med få ansatte og lange avstander til nærmeste fagmiljø. Konferansene har gitt og gir anledning til nødvendig faglig påfyll, møte kollegaer og å bygge faglige nettverk. – Landsdelssamlingen er en viktig arena for å videreutvikle samarbeidet i Nord-Norge mellom de ulike aktørene. Fagfeltet og konferansen har vært i kontinuerlig endring. Likevel har PP-tjenesten og Statpeds rolle for å støtte barn og elever med særskilte behov i opplæringen alltid vært grunnsteinen i konferansen, sier Kristin Fastvold regiondirektør i Statped nord og medlem av programkomiteen.

Side 19 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!