StatpedMagasinet 2–2018

Styrker tilbudet til barn og unge

Statped er godt i gang med å styrke tilbudet til barn og unge med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. – Vi er i rute med oppdraget som Statped mottok fra Utdanningsdirektoratet i september i fjor, skriver Marie E. Axelsen og Fredrik Liaaen, begge sentrale i ASK-satsingen i Statped.

Gruppebilde av Statpeds ASK team
Statpeds nasjonale ASK-team er (fra v. ) Gro Narten Markestad, Fredrik Liaaen (leder av teamet), Hilde Kolstad Danielsen, Anne-Merete Kleppenes, Marie E. Axelsen (avdelingsdirektør for landsdekkende faglig enhet), Hanne Almås og Kristine F. Godtfredsen. FOTO: Morten Brun

Bakgrunnen for oppdraget er at barn og elever med behov for ASK er en svært heterogen gruppe og at ASK er et sammensatt og kompetansekrevende fagområde. De fleste tiltak på ASK-feltet krever stor grad av særlig tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov. Det er en utfordring at mange ASK-brukere har behov for oppfølging fra flere sektorer, noe som er et krevende landskap for ASK-brukere og foreldre å navigere i.

Det er også en utfordring at tilbud om kompetanseheving i ASK har vært begrenset og at veilednings- og informasjonsmateriell ikke har vært tilstrekkelig utviklet og tilgjengelig. Det er stor økning i etterspørsel når det gjelder støtte og kompetanseheving på feltet.

Et innsatsområde på egne bein

Det er på høy tid å løfte frem ASK som et eget innsatsområde som står på egne bein og som ikke gjemmes inn i andre fagområder. Språk er helt essensielt for oss alle, og det å bli forstått og kunne uttrykke seg er helt grunnleggende for hvordan livet blir, ikke minst med tanke på FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne som sier at alle har rett til informasjon og muligheter til å kommunisere. D

Det er godt kjent i Statped at behovet for kompetanse på ASK-området i kommunene er stort. Når ASK nå er et eget innsatsområde, blir det lettere å kartlegge kompetansebehovet i kommunene, sette i gang tiltak og følge opp med planmessig veiledning.

Flere prosjekter

Målet med satsingen er at barn, unge og voksne som bruker ASK skal få lettere tilgang på kommunikasjonsmidler, bedre kommunikasjonspartnere og at det blir et økt fokus på læring og tilrettelegging i opplæringsforløpet. Statpeds satsing består av seks prosjekter og har en samlet varighet på tre år. Våren 2018 etablerte Statped et nasjonalt ASK-team. Teamet er navet i arbeidet som alle fagavdelinger i Statped er engasjert i. Et av prosjektene er å utvikle en e-læringsressurs og opplæringspakker om ASK rettet mot personale i barnehage, skole, i PP-tjeneste og til brukere og deres nærpersoner.

Får ASK-brukere god nok informasjon om retten til å bruke hjelpemidler og støtteordninger i utdanningen? Det skal Statped utrede og følge opp etter hva brukerne har behov for. Noen har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon hele livet. Statped skal utrede om et tidlig innsats-tilbud om ASK kan være en god løsning for disse barna. Statped skal også utrede og vurdere om det er mulig å utvikle verktøy som kan brukes underveis i utdanningsløpet for elever som bruker ASK. Arbeidet gjelder også tilpasninger av obligatoriske prøver og eksamen. Brukermedvirkning er spesielt verdifullt i prosjektene.

ASK-veileder for barnehagen

En ASK-veilederen for barn under opplæringspliktig alder er allerede klar. ASK-veilederne er ukjent for mange lærere, rektorer, ledere i PP-tjenesten og skolesjefer som jobber direkte eller har barn i systemet som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon. Derfor legger Statped i samarbeid med Utdanningsdirektoratet stor vekt på informasjon og publisitet ved lanseringen.

Les mer om den nye veilederen 

TEKST: MARIE E. AXELSEN OG FREDRIK LIAAEN 

Side 2 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!