StatpedMagasinet 2–2018

Variert program på Fagtorg i midt

I august arrangerte Statped midt konferansen Fagtorg 2018. 350 deltagere fra PP-tjenesten i kommunene, skoleeiere og myndigheter møttes til diskusjon og erfaringsutveksling. Temaet var spesialpedagogikkens mål, funksjon og organisering.

Lasse Arntsen

Forelesninger og diskusjoner handlet om perspektivene inkludering, flerkulturalitet og digitalisering i spesialpedagogikken. Nordahl-utvalgets rapport sto også på agendaen og ble blant annet diskutert i paneldebatten. Etter plenumsforedragene kunne deltakerne velge mellom ulike sesjoner. Her var det mulig å fordype seg i temaer som er nyttige i den praktiske arbeidshverdagen, erfaringsdeling og mer faglig påfyll. Universitets- og høyskolesektoren deltok med stand under hele arrangementet. Og sist, men ikke minst var det store muligheter til å bli kjent med fagfolk fra hele Midt-Norge.

– For Statped er det verdifullt å etablere møteplasser for å diskutere og utveksle kunnskap sammen med viktige samarbeidspartnere fra PP-tjenesten, barnehagemyndigheter og skoleeierne, mener regiondirektør Lasse Arntsen i Statped midt. Lasse Arntsen er regiondirektør i Statped midt.

Barnet i fokus

Programmet bød på velkjente navn i det spesialpedagogiske miljøet: professor Peder Haug fra Høgskulen i Volda, barneombudet ved Morten Hendis og rektor Kim Aas ved Stigeråsen skole. Disse tre var samstemte i at det er barnet, sammen med de nære voksne, som er ekspert på eget liv. De var også opptatt av hvordan hjelpeapparatet kan justere kursen og endre seg til beste for barna slik at de får nødvendig opplæring og kan delta i arbeids- og samfunnsliv. – Et fint, gyllent øyeblikk – hvor vi skal fokusere på barna, startet Morten Hendis, seniorrådgiver hos Barneombudet. Barnekonvensjonen lovfester barns rettigheter. Barns rett til å gi uttrykk for sin mening er nedfelt i artikkel 12. Barneombudet har et klart råd til konferansedeltagerne: Snakk med barna, slik at du vet hva de ønsker og hva som fungerer for dem!

Paneldebatt

– I stedet for å debattere om vi skal ha spesialundervisning, bør vi heller se på i hvilken form vi skal tilby den, sa Tone Mørk, direktør i Statped, under paneldebatten. – Det gjelder å ha ambisjoner på barnas vegne slik at de senere får mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Mørk uttrykte bekymring over de stadige forslagene til endret organisering. – Hvordan opplever de som skal ha hjelp fra oss et system som stadig er i endring?

Side 18 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!