Forside | www.statped.no

Gratis digitale konferanser

Statpedkonferansen

Gi meg utfordringer! – jeg vil delta, trives og utvikle meg
Fra vansketenkning til muligheter på det spesialpedagogiske feltet - Hvordan sikre at barn og elever når sitt fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap.

29. og 30. mars 2022 

Konferanse om multifunksjonshemming

Spesialpedagogiske perspektiver på medbestemmelse og læring hos mennesker med multifunksjonshemming.

Vi setter søkelys på godt arbeid og gode løsninger.

17. februar, 2022

Tre filmer om kombinerte sansetap og døvblindhet

Zoey

I denne filmen møter vi Zoey (4). Zoey ble født døv og har diagnosen Usher type 1. Det betyr at hun også vil bli synshemmet. Hvordan er det å få et barn som har kombinerte sansetap?

Åse

Åse er født med hjerneskade og kombinert sansetap. Komplekse vansker er ikke alltid én pluss én. Den ene sansen kompenserer ikke for den andre, og nye utfordringer oppstår.

Ole André

Ole André har diagnosen Usher 2. Det betyr at han har hørselstap og øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), som gradvis ødelegger øyets netthinne. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!