Literacy-konferansen 26.-27. mai 2021

Literacy handler om å tilrettelegge for, og delta i aktiviteter hvor barn, unge og voksne får utforske, leke og lære om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving. Dette er aktiviteter som gir den enkelte erfaringer som gjør at de kan oppdage og utforske skriftspråket sammen med andre som mestrer det.  

Du er velkommen til å sende inn spørsmål, kommentarer, erfaringer eller tanker knyttet til dagens tema i chat’en. Vi har satt av tid til å svare på spørsmål i programmet. Du kan eventuelt sende inn spørsmål før og under konferansen
på e-post: bjorg.sissel.hoem@statped.no Merk e-posten med: Spørsmål til Literacy konferansen.

Husk: Ikke skriv om navngitte personer eller identifiserbare opplysninger!

Konferansen er digital og gratis, meld deg på her.

Les mer om literacy

Onsdag 26. mai

  • Introduksjon av konferansens tema
  • Hva er literacy, hvem er det for og hvor begynner vi
  • Tilrettelegging for emergent literacy med utgangspunkt i tre case

  Kari-Anne B. Næss

  Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun hamangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped.I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

  Bjørg Sissel Hoêm

  Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  Kristine Fossheim Godtfredsen

  seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

 • • Å lese sammen
  • Å lese alene
  • Praktisk: Prøv ut «De magiske åtte»

  Bjørg Sissel Hoêm

  Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  • Lek med språket
  • Praktisk oppgave

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

  Gro Narten Markestad

  Gro jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

   

  • Å skrive sammen
  • Å skrive selv
  • Alternativ blyant

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde er logoped og leksolog og jobber som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

   

  • Kartlegging og videre tilrettelegging
  • Tips til hvor du finner inspirasjon
  • Oppfordring om å begynne

  Bjørg Sissel Hoêm

  Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  Kristine Fossheim Godtfredsen

  seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

   

Torsdag 27. mai

  • Velkommen og introduksjon til dagens tema
  • Literacy og lese- og skriveopplæring i norsk skole 
  • Et inkluderende klasserom og et stimulerende læringsmiljø

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde er logoped og leksolog og jobber som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i Statped. Arbeider innenfor fagområdene Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og autisme, og med systemrettede tiltak overfor barnehage og skoler.

  Vigdis Refsahl

  Vigdis er utdannet cand.paed. og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som rådgiver i PP tjeneste og har lang praksis som rådgiver i Statped. Hun har i hele denne perioden hatt literacy som sitt hovedområde.  Vigdis Refsahl har veiledet og bidratt aktivt inn i undervisning av personer med store og komplekse leseutfordringer. Hun har også arbeidet med å bygge opp helhetlige planer for leseopplæring i kommuner som å bygge opp lokal kompetanse, gode arbeidsrutiner og en sammenhengende praksis fra barnehage til videregående skoler. 

   

  • Å lære å lese og skrive
  • Å lese for å forstå

  Bjørg Sissel Hoêm

  Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde er logoped og leksolog og jobber som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

   

  • Arbeid med ord
  • Praktisk oppgave
  • Den alfabetiske koden

  Line Avers

  Line er utdannet logoped og spesialpedagog ved UIO, og har Master i spesialpedagogikk ved Pennsylvania State University der hun jobbet som forskningsassistent for professor Janice Light og David McNauhton, nestorer innen ASK. Line Avers har erfaring fra skole, spesialskole, habiliteringssenter, Statped, samt kommunikasjonsteamet ved Rikshospitalet. Hun er en aktiv kursholder, og er brukt som foreleser ved UIO, samt sensor ved ulike utdanningsinstitusjoner.

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

   

  • Fra strukturert til selvstendig skriving
  • Å lese selvstendig

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde er logoped og leksolog og jobber som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

  • Kartlegging og vurdering
  • Pedagogiske prinsipp
  • Tips, inspirasjon og motivasjon

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde er logoped og leksolog og jobber som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.