Tilgang til alternative uttrykksformer

Barn med behov for ASK opplever ofte at andre snakker for dem, eller at nærpersoner tror at de vet hva barnet tenker eller vil. Dette er noe vi nærpersoner selvfølgelig gjør av god vilje, men det er ikke greit. La barnet få mulighet for å uttrykke seg selv, med sin uttrykksform, alle steder gjennom hele barnehagedagen!

Her vil vi ha fokus på hvordan dere konkret og fysisk skal tilrettelegge for å ha barnets uttrykksform og kommunikasjonsløsning tilgjengelig. Det er imidlertid helt avgjørende at dere, barnets kommunikasjonspartnere, ikke bare sørger for at for eksempel barnets talemaskin er fysisk i rommet. Talemaskinen må være skrudd på, ha strøm, brukes, og være plassert slik at barnet selv kan bruke den.


Et grafisk språkmiljø skal være synlig Foto: Statped

Hvordan du skal tilrettelegge for at barnet har tilgang til sin uttrykksform gjennom hele barnehagedagen vil være avhengig av;

 • uttrykksform og kommunikasjonsløsning
 • barnet
 • sted
 • aktivitet

Uttrykksform og kommunikasjonsløsning

Håndtegn

En stor fordel med håndtegn er at både barnet og kommunikasjonspartnerne har hendene med seg over alt. Husk imidlertid på at dersom barnets uttrykksform er håndtegn, må barnet se at du bruker det for å oppleve uttrykksformen som tilgjengelig. Det er ikke tilstrekkelig at en enkelt person i barnehagen bruker og kan forstå tegn. For at barnet skal kunne kommunisere med hvem han eller hun vil, må både barn og voksne i barnehagen kunne tegn. Dette kan du lese mer om under Språkmiljø.


Den voksne må snakke med hendene for at barnet både skal få støtte til forståelsen og lære det. Foto: Statped

Grafiske symbol

Å bruke grafiske symbol, vil som regel kreve at du lager kommunikasjonsmateriell, men det finnes også mye ferdigprodusert materiell du kan finne på nett eller søke til barnet gjennom NAVHMS. Det blir også laget mye bra materiell i barnehager og skoler. Ta gjerne kontakt med andre som arbeider med ASK, og spør om de har noe de kan dele, og kanskje du kan tilby andre noe du har laget. På samme måte som med håndtegn må barnet se grafiske symboler i aktiv bruk, for at uttrykksformen skal være tilgjengelig for barnet.

Hvem er barnet

Barn som beveger seg selvstendig, kan ha en fast plass der de vet at de kan hente for eksempel permen med grafiske symbol. Et barn i rullestol kan i noen tilfeller ha kommunikasjonsløsningen sin festet til rullestolen. På tider i løpet av dagen når barnet ikke sitter i rullestolen vil det være behov for andre tilpasninger eller løsninger, for eksempel når barnet står i ståstativ. Flere barn er avhengig av fysisk hjelp for å ha tilgang på uttrykksformen sin gjennom hele eller deler av barnehagedagen.


Øyepeketavla er klar for å tas frem slik at barnet får sagt det hun vil si. Foto: Morten Brun

Både barn som går og barn som beveger seg selvstendig rundt i rullestol, kan ha behov for at den voksne er tett på og bærer med seg tematavler, kommunikasjonsbok eller talemaskin, for at barnet skal ha tilgang til å kunne bruke uttrykksformen i lek og samspill.

Et barn som kan springe vekk fra deg, krever at du ikke har for mye i hendene. Da må du kanskje ha kommunikasjonsmiddelet festet på deg.

Noen barn kan du lage avtaler med: «når du rekker opp hånden, betyr det at du vil si noe», eller de kan lære å synliggjøre det med et annet signal. Ikke alle har like tydelige eller bevisste signal når de vil si noe. Da må du være observant og tolke de svake signalene, gi barnet tilgang til og oppmuntre til bruk av kommunikasjonsmiddelet. Dersom barnets initiativ ikke blir lagt merke til, risikerer dere at barnet kan bli mer og mer passivt. Alle de voksne i barnehagen må derfor kjenne til signalene barnet bruker, for eksempel en bestemt lyd eller å se et bestemt sted. Når barnet viser det avtalte signalet, eller et signal dere har avtalt å tolke som uttrykk for at barnet vi si noe, må du passe på at barnet kan få bruke kommunikasjonsmiddelet.


Den voksne har gjort kommunikasjonsmiddelet tilgjengelig og holder øyepeketavla så barnet for sagt det hun vil si. Foto: Morten Brun

Barnets deltakelse i form av å svare på spørsmål, stille spørsmål, kommentere, protestere og lignende, vil være avhengig av at det har tilgang på kommunikasjonsmiddelet sitt. Når de andre barna ser og opplever at ulike uttrykksformer er tilgjengelig og i bruk, øker også sjansen for at de bruker uttrykksformene i samspill med barnet som bruker ASK.

Husk også at barnet kan benytte flere alternativer, for eksempel både en teknologisk løsning og grafiske symbol på papir.


Barnet har både papirbaserte plansjer med grafiske symbol, og et teknisk kommunikasjonsmiddel tilgjengelig. Foto: Morten Brun

Sted og aktivitet

Hvordan dere skal organisere at de grafiske symbolene er tilgjengelig for barnet i alle situasjoner og steder i løpet av dagen, vil avhenge av både kommunikasjonsløsningen og hvor dere skal være.

I tillegg til barnets papirbaserte eller elektroniske kommunikasjonsløsning med grafiske symbol, vil det ofte være behov for at dere lager materiale som kan være en reserveløsning eller et tillegg til barnets kommunikasjonsløsning. Papirbasert tilleggsmateriale er som regel nødvendig for at de andre barna i barnehagen, som er barnets kommunikasjonspartnere, skal få tilgang til ASK og lære seg og kunne bruke barnets uttrykksform.

Grafiske symbol i en elektronisk løsning

Bruker barnet en talemaskin hvor hele ordforrådet er tilgjengelig som skal være med barnet hele tiden, vil det som regel alltid også være behov for reserveløsninger. Det er viktig å vurdere behov for:

 • et ekstra batteri til talemaskinen, for å sikre at den alltid har strøm
 • en teknologisk reserveløsning, i tilfelle talemaskinen må på reparasjon
 • en versjon i papir som kan benyttes
  • når batteri skal lades
  • ved behov for reparasjon
  • i basseng
  • ute ved sterkt sollys (vanskelig å se skjermbildet)
  • med mer
  • Når barnet bruker en elektronisk løsning anbefaler vi også at barnehagen lager enkeltsymboler og tematavler med grafiske symbol. Tematavler og enkeltsymboler kan da benyttes av barnets kommunikasjonspartnere i for eksempel samlingsstund, lek og aktivitet.

Grafiske symbol i en kommunikasjonsbok i papir

Som for en elektronisk talemaskin vil barnet kunne ha hele ordforrådet tilgjengelig i en papirbasert kommunikasjonsbok, som skal være med der hvor barnet er. Men også her kan det være behov for både tematavler og enkeltsymboler i tillegg.

Truls

Truls er fire år. Han har Downs syndrom. Han bruker noen håndtegn og har en kommunikasjonsbok med grafiske symbol. I barnehagen ønsket de, av hygieniske årsaker, at han ikke skulle ta med kommunikasjonsboka når han satt på do. Kommunikasjonsboka har derfor fått en fast plass hvor Truls kan henge den fra seg ved inngangen til toalettet. Inne på badet er det en tematavle som de festet på veggen ved siden av toalettet og en annen over håndvasken. Truls har både humor og fantasi, og bruker tematavlen ved toalettet aktivt. Med den kan han snakke og tulle med både barn og voksne, og med glimt i øyet og påfølgende latter sier han gjerne «Du liker prump». Det var på do Truls første gang pekesnakket en tre ords setning. Det var en nyttig erfaring for de voksne. Den voksne som var til stede når dette skjedde fortalte i etterkant: «Da skjønte jeg virkelig hvor viktig det er å bruke situasjoner og aktiviteter Truls liker og har det gøy, for å lære han og motivere for å ta i bruk ASK! På do har vi hatt flere gode, og artige samtaler med Truls, både en til en og sammen med flere barn.

Å gjøre grafiske symbol tilgjengelig

Her er noen tips til hvordan papirbaserte grafiske symbol, som kan være et supplement til kommunikasjonsløsningen som alltid skal være med barnet, kan gjøres tilgjengelig i den daglige kommunikasjonen, i hverdagssituasjoner som måltid, leik, samlingsstund osv.

Daglig kommunikasjon

 • Heng opp enkeltsymboler eller tavler med flere aktuelle symboler barnet kan ha bruk for i mange ulike situasjoner i de rommene barnet oppholder seg i.
 • Merk skuffer og skap på kjøkken og bad, i spisekroken, lekekroken, garderoben osv. med enkeltsymbol.

 
Her er ordforrådet plassert tilgjengelig for barnet. Det er godt synlig og i rett høyde. Foto: Statped.

Ordforråd tilpasset ulike aktiviteter

Plasser tematavler eller enkeltsymboler i tilknytning til ulikt materiell for eksempel:

 • for maleaktivitet der dere maler eller oppbevarer malesakene
 • for rollelek i familiekroken
 • tematavle for bygge kan du med fordel ha både på og i kassen med legoklossene
 • for av og påkledning i garderoben
 • til samlingsstunden kan du for eksempel lage
  • tematavler som handler om dager, måneder, årstider, høytider mm
  • tematavler eller enkeltsymbol med sanger
  • til lesekroken kan du lage:
   • oversikt over hvilke bøker dere har, slik at barnet kan velge bok
   • tematavle for å lese bok
   • eventuelt også tematavler for bøker
 • tematavler om uteleken kan henges i garderoben eller på innsiden av utgangsdøren så det er lett å ta de med ut. Ha gjerne en måte å feste de på ute som gjør at det er lett å henge de fra seg og hente en annen, for eksempel når man er ferdig med å leke i sandkassa og skal gå for å huske
 • lag tematavler eller bok med ulike aktiviteter eller situasjoner, som kan brukes til å forberede barnet på for eksempel: tur, besøk, avlasting, som også brukes i samtalen før, under og etter aktiviteten

Ha symbolene på deg

En annen måte å gjøre grafiske symboler tilgjengelig på er å feste grafiske symbol på deg selv. Du som voksen i barnehagen kan gå med et belte, et forkle eller en vest med symboler på, slik at både barnet og du kan peke på symbolene når dere snakker sammen. Symbolene blir da lett tilgjengelig både for deg, for det aktuelle barnet og for de andre barna. Tenk at det skal være synlig at; i denne barnehagen snakkes det med grafiske symboler.


Det kan være praktisk for den voksne å ha symbolene festet til en uttrekkbar snor, f.eks. i beltestroppen. Foto: Helge Hansen, Montag

Bærbar løsning for oversikt og forutsigbarhet

Lag gjerne løsninger du kan bære med deg og som du og barnet bruker sammen i overgangssituasjoner, for å snakke om at nå er det tid for å spise, for samling, for lek, påkledning eller toalettbesøk:

 • små bøker med ett og ett grafisk symbol pr. side som du bærer med deg
 • laminerte enkeltsymboler, som for eksempel kan brukes på en bærbar dagtavle

 
Her er bærbar dagtavle med laminerte enkeltsymbol som den voksne har i en mageveske

Oversikt over tilgjengelighet og ansvar

Det vil være hensiktsmessig å lage en oversikt over hvordan; -barnets eget kommunikasjonsmiddel skal være med der hvor barnet er, -hvilke reserveløsninger dere skal ha tilgjengelig, og -tilrettelagte kommunikasjonsløsninger i barnehagens fysiske miljø.

Her er et eksempel på deler av oversikten barnehagen til Truls (pdf) lagde for å sikre Truls tilgang på ASK. Legg merke til at de også har et system for å fange opp behov for grafiske symbol for nye ord. Her er en mal du kan bruke (Word)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!