Hva må gjøres først? | www.statped.no

Hva må gjøres først?

Når man får ansvaret for et person uten funksjonell tale vil det være viktig at man ikke venter og ser, men at man kommer i gang med kommunikasjonsstøtte så raskt som mulig.

Det første man må gjøre, er å skaffe seg en oversikt over personens forutsetninger. Det vil være nødvendig med en grundig kartlegging og utredning, men en del kan du som er nærmest personen gjøre selv. Noen ganger er dette allerede gjort. Da må man samle den informasjonen man har og gjøre en vurdering ut fra denne. Andre ganger er du den første som oppdager behovet, og den som må starte opp kartleggingen. Nedenfor finner du tips og råd til hva du kan starte opp med.

Husk

 • Tenk på hvordan språkmiljøet er
 • Innhent informasjon om personen
 • Oppfatt når personen kommuniserer
 • Vær oppmerksom på egen kommunikasjon
 • Bruk det du kan
 • Ha en positiv innstilling
 • Vær ambisiøs
 • Bruk observasjon

Observer og undersøk om eller hvordan personen

 • bruker blikket
 • ser mot andres ansikt
 • smiler mot andre
 • ser etter gjenstander
 • forstår at man kan få noe til å skje, årsak - virkning
 • mestrer eller viser felles oppmerksomhet?
 • peker

Talespråk

 • Hvor mye snakker personen?
 • Hvor mye forstår dere av det personen sier?
 • Forstår alle like mye?
 • Hva forstår personen?
  - Av ord?
  - I kjente og ukjente situasjoner/tema?
  - Med kjente og ukjente personer?
 • Hvilken støtte hjelper personen til å forstå bedre?
 • Hvordan henvender personen seg til deg?
  - Lyder
  - Talespråk
  - Gester
  - Tegn
  - "Drar" i deg

Hvor går du når du trenger mer hjelp?

Det kommunale hjelpeapparatet vil kunne gi støtte og veiledning på mange områder til de som skal gi det daglige opplæringstilbudet. Som tilsatt i barnehage og skole/voksenopplæring går du til leder, som eventuelt henviser videre til PPT i kommunen. PPT er første instans for barnehager og skoler, når de er bekymret for en persons språkutvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!