Forelesere på 10 år etter ASK-paragrafen. Hvor er vi nå, og hvor skal vi? | www.statped.no

Forelesere på 10 år etter ASK-paragrafen. Hvor er vi nå, og hvor skal vi?

Stephen von Tetzchner

Professor emeritus i psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Steven var en av de sentrale personene i forarbeidet og plasseringen av ASK-paragrafen. Historien har betydning både for hvordan arbeid med ASK har utviklet seg, og for hvordan ASK-paragrafen ble som den ble. Innlegget vil belyse sentrale milepæler i ASK-historien.  

 

Hilde C. Hofslundsengen

Hilde  er logoped og professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun forsker på tidlig skrive- og leseutvikling, barn som stammer og flerspråklige barn. Doktorgradsarbeidet hennes handlet om tidlig skriving i barnehagen. Hun er aktuell som redaktør på en ny bok med tittelen Skriveutvikling og skrivevansker. 

Kari-Anne Bottegaard Næss

Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

Jørn Østvik

Jørn Østvik er førsteamanuensis i helsevitenskap og studieprogramleder for vernepleierutdanningen ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Han har doktorgrad i helsevitenskap med en avhandling som omhandlet vennskap blant elever i 1.-4. trinn som brukte ASK. Hans forskningsinteresser er blant annet ASK, sosiale relasjoner, psykisk helse, inkludering, språkmiljø og agentskap/aktørskap. Østvik har til sammen 22 års erfaring fra fagavdeling og FOU-avdeling i Statped. Han har deltatt i en rekke utviklingsarbeid om ASK, deriblant oversettelser av flere redskap for kartlegging av kommunikasjon. Østvik har tidligere vært styremedlem i ISAAC Norge og medlem i ISAAC Norges konferansegruppe, og var med i ISAAC Norges arbeid med å fremme rettigheter for ASK i utdanningsløpet som førte frem til presisering av ASK i Opplæringsloven i 2012. 

Karianne Hjørnevik Nes

Karianne har master i kommunikasjon og ledelse fra BI, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Høgskolen i Østfold og en rekke fag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Karianne er sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Hun ble mor til Sanna med trisomi 21 i 2005 og har de siste 9 årene jobbet som veileder for skoler og barnehager ved siden av jobben som kommunikasjonsrådgiver. Hun har sammen med Irene Johanson og Statped utviklet kursopplegget Ett Skritt Foran for språktrening med tegnstøtte. Hun er medredaktør i boken Språk og delaktighet, kom igang med Karlstadmodellen. Karianne er opptatt av språk og ASK som grunnlag for læring og deltakelse, inkluderende opplæring og alles rett til likeverdig opplæring og deltakelse i samfunnet. Hun har vært medlem av Fagrådet i Norsk Nettverk for Downs syndrom siden 2012, er styremedlem i NFU Nedre Glomma og leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune.

Kristine Stadskleiv

Nevropsykolog Kristine Stadskleiv er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser kommende spesialpedagoger i ASK. Hun underviser også noe på ASK-studiet ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Som psykolog ved Seksjon for nevrohabilitering - barn utreder og følger hun opp barn som har behov for ASK, med hovedvekt på barn som er i behov av hjulpet kommunikasjon. Stadskleiv er også tilknyttet det medisinske kvalitetsregisteret for barn med CP, NorCP, hvor hun har fokusert på systematisk oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med CP. Hun er medlem i forskningsgruppa i ISAAC, ISAAC Research Committee, leder den norske Blissgruppa i ISAAC, samt er med i styret i den internasjonale Blissgruppa Blissymbolics Communication International (BCI). Hennes forskning på ASK har vært knyttet opp til barn med store motoriske vansker, slik som i det internasjonale prosjektet Becoming an Aided Communicator (BAC) som hun deltar i.  

Simen Aas Løwer

Simen er rektor ved Ra ungdomsskole i Larvik. Han har 12 års erfaring som rektor og master i skoleledelse. Han vektlegger ledelse gjennom tillitsskapende relasjoner og verdi- og holdningsskapende endringsarbeid i skolen. Han modellerer dette selv for en mer åpen og inkluderende praksis i skolen.

Signhild Skogdal

Signhild Skogdal er utdannet logoped og har skrevet Ph.d. om deltakelse i skolen for elever som bruker ASK. Hun har lang arbeidserfaring fra skole og som privatpraktiserende logoped. Nå arbeider Signhild med undervisning og forskning ved UiT Norges Arktiske universitet. Temaene omhandler språk-, tale-, kommunikasjon (inkl. ASK), lesing og skriving, deltakelse og inkludering.   

Hege Johnstad

Hege er PP-rådgiver/fagansvarlig skole/spesialpedagog med ansvar for nettverk for ASK i Askøy kommune. Hun har tidligere jobbet i skole og har gjennom arbeidet der opparbeidet en interesse for, og kompetanse på ASK-feltet.  

 

Tone Mjøen

Isaac Norge

 

Per-Christian Wandås

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Anne Moen

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Hilde Kolstad-Danielsen

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Gro Narten Markestad

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Anne-Merete Kleppenes

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

Anita Sande

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Bjørg Sissel Hoëm

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Marit Elin Eide

Divisjonsdirektør i divisjon barnehage,  Statped 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!