Til hovedinnhold

Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

På oppdrag fra Udir har Statped vurdert muligheten for et «Tidlig innsats-tilbud» for gruppen barn med omfattende motoriske vansker og med kognitiv kapasitet som gjør at de vil ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) livet ut. Utfordringer og tiltak som blir omtalt tar utgangspunkt i barn i alderen 0 – 4 år. Prinsippene som blir belyst vil likevel kunne benyttes for personer som er eldre, men har lignende utfordringer. Prinsippene knyttet til tilrettelegging vil også til en viss grad ha relevans for personer med andre typer kommunikasjonsutfordringer.

Ella som du møter i filmen under vil være et typisk barn i målgruppen for et tidlig innsats-tilbud. Hun fikk muligheten til å starte tidlig med en alternativ måte å kommunisere på, og er allerede som 3-åring god til å kommunisere ved hjelp av talemaskinen sin.

Kunnskapsgrunnlaget, utfordringer og tiltak

Fem hovedutfordringer som kan påvirke barnets kommunikasjon

Forskningsforankrede tiltak

Innsatser rettet mot barnet

Kompetanseheving hos kommunikasjonspartnere

Praktiske ressurser og eksempler