Til hovedinnhold

Tilrettelegging og tiltak ved autisme

I barnehagen

Barn begynner vanligvis i barnehagen før de har fått en autismediagnose. På dette tidspunktet viser få barn påfallende eller uvanlig atferd. Barnehagen og foreldrene vil etter hvert oppdage at barnets adferd skiller seg fra barn på samme alder. Da er det naturlig å ta kontakt med den kommunale PP-tjenesten. Barn som har en utviklingshemming i tillegg til autisme vil oftest bli raskere identifisert og diagnostisert.

Det kan gå lang tid fra man får en mistanke om at noe er galt til barnet får autismediagnosen. Noen foreldre vil trenge tid før de er klar for en utredning av barnet, og det tar vanligvis også tid før man har meldt en bekymring til en utredning er klar. Tidlige tiltak kan iverksettes umiddelbart når barnehagen mistenker at et barn kan ha autismespekterforstyrrelse. Ofte handler dette om universelle tiltak som vil være gode tiltak for barn flest, og hvor man ikke har gjort noe galt selv om det skulle vise seg at barnet likevel ikke har en autismespekterforstyrrelse.

Eksempler på tiltak:

  • En dagsplan på avdelingen med symboler som viser aktiviteter som skal skje i løpet av dagen
  • Deling i mindre grupper i lek, garderobe, samling og måltid
  • Lage rolige soner i barnehagen hvor barnet kan trekke seg tilbake når det trenger ro
  • Faste voksne som har et spesielt ansvar
  • Forberede barnet, tilrettelegge og støtte barnet i overgangssituasjoner
  • Forberede rutinebrudd

Side 3 av 19