Til hovedinnhold

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Diamanten skole for elever med døvblindhet er en grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen.

Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Når læring blir taktil

Når læring blir taktil

På Diamanten skole i Oslo er utgangspunktet for pedagogikk og læring annerledes.

Hvem kan søke?

Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet.

Læreplan

Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om spesialundervisning.