E-læring | www.statped.no

E-læring

Statped tilbyr e-læring innen spesialpedagogikk. 

Her er noen av tilbudene våre – lær når det passer deg. 

God skolestart med nedsett høyrsel

E-læring med informasjon og innspel om kva som er viktig å ta omsyn til i overgangen mellom barnehage og skole. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

E-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk. Passer for fagpersoner, pårørende og brukere av ASK.

 

Gå til e-læring

Fra ord til orden

Fra ord til orden er en metodikk for trinnvis utvikling av språkferdigheter, fra ordkunnskaper og beskrivende språk, til mer avansert språk for planlegging og refleksjon.

Gå til e-læring

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Flerspråklige elever er en sammensatt gruppe, med ulike erfaringer med opplæringsspråket i skolen. Noen av disse strever med læring og språk, og det vil være behov for en vurdering av ulike forutsetninger og behov for tilrettelegging.

Gå til e-læring

GOD ASK

Om å bli ein god kommunikasjonspartnar for små barn som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Passar for barnehagepersonale og pårørande. 

Gå til e-læring

Mobil og nettbrett for synshemmede

Om å lære en synshemmet å bruke smarttelefon eller nettbrett. Passer for personale i grunn- og voksenopplæring og PPT. 

Gå til e-læring

Windows 10 og Office på PC for elever med nedsatt syn

Om tilpasninger og muligheter – veilednng og konkrete tips. Passer for lærere som skal tilpasse sammen med elever med nedsatt syn. 

Gå til e-læring

Grunnleggende tegnspråk

Om hva tegnspråk er, og hvordan du kan øve på å lære tegn. Passer for deg som vil lære grunnleggende norsk tegnspråk. 

Gå til e-læring

Visuell tegnordbok

Lær tegn i norsk tegnspråk for mat, drikke, kjøkkenutstyr, klær og dyr. Passer for deg som vil lære tegn ved å klikke på bilder. 

Gå til e-læring

Norsk tegnordbok

Lær norsk tegnspråk ved å klikke på ord og se tegn. Passer for deg som vil lære noen bestemte eller mange tegn. 

Gå til e-læring

Struktur og forutsigbarhet

Om behov og tilrettelegging – og om muligheter med digitale verktøy. Passer for pedagoger og foreldre som har barn med slike behov.

Gå til e-læring

Barnekonvensjonen

Om rettigheter for barn til å bli hørt og gi uttrykk for egen mening. Passer for deg som jobber med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 

Gå til e-læring

Hørsel og fysisk tilrettelegging

Grunnleggende kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og tekniske hjelpemidler. Særlig for deg som skal legge til rette for godt læringsutbytte for hørselshemmede. 

Gå til e-læring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!