Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade og tidlig innsats

En ervervet hjerneskade gir vansker som krever tilrettelegging i barnehage, skole, jobb og fritid. Tidlig innsats øker mulighetene for utvikling og trivsel.

En skade på hjernen oppstår

 • plutselig ved en ulykke
 • over tid ved sykdom

Tidlig innsats handler om å komme tidlig i gang med tiltak etter at skaden har oppstått eller blitt oppdaget.

Les mer om tidlig innsats.

Strakstilbud

Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden oppstår. Innholdet er spesialpedagogiske råd som kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase.

Strakstilbud gis som regel i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målet er å:

 • Gi støtte til å etablere et tilpasset og koordinert opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen.
 • Gi informasjon om ervervet hjerneskade, mulige pedagogiske konsekvenser og hvordan vi kan tilrettelegge i barnehage og skole.
 • Orientere hjelpeapparatet om pedagogisk tilrettelegging i det videre opplæringsforløpet.

Ta direkte kontakt

Alle som ønsker strakstilbud kan ta direkte kontakt med Statped:

 • sykehus
 • helsestasjon
 • skole
 • barnehage
 • PPT
 • foreldre

Det er ikke nødvendig å søke formelt. Slik ber du om strakstilbud.

Strakstilbudet består av ett eller to møter. Dersom det er behov for mer hjelp, må kommunen ved PPT søke om en tjeneste hos Statped.

Les mer om innholdet i et strakstilbud.