Til hovedinnhold

Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

Gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten gis som e-læring. 

Etterutdanningen er et e-læringskurs for deg som er leder eller rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn.

Faglig innholdet i e-læringen

Modul 1

Introduksjon til flerspråklighet. E-læringsmodulen finner du på våre nettsider, og den er alltid tilgjengelig.

Modul 2

 • Mål med utredning
 • Arbeid med hypoteser
 • Hva forklarer barnets utvikling?
 • Systematikk i utredningen

Modul 3

 • Vurdering av erfaring og bakgrunn
 • Ferdigheter og læringsmiljø
 • Pedagogisk basert vurdering

Modul 4

 • Funksjonsutredning: Utredning av språkvansker
 • Spesifikke språkvansker

Modul 5

 • Vurdering av kognisjon
 • Bruk av tester
 • Normbaserte tester
 • Bruk av tolk i testing
 • Bruk av nonverbale tester
 • Dynamisk testing
 • Sammenstilling og konklusjoner
 • Sluttoppgaven og fullføring
 • Evaluering

Praktisk informasjon

Når du får beskjed om at du er tatt inn på kurset vil det følge informasjon om hvordan du logger deg inn på e-læringskurset og en kurskode. Etterutdanningen har plass til 80 deltakere. Du kan arbeide med modulene når det passer deg før fristen.

Etterutdanningen i flerspråklighet og utredning er dessverre avlyst for vårsemesteret 2023.