Forskning | www.statped.no

Forskning

Forskning er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap.

Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!