Bruk av taleteknologi | www.statped.no

Bruk av taleteknologi

FINNUT-programmet i Forskningsrådet har tildelt midler til gjennomføring av FoU-prosjektet «Speech technology for improving literacy (STIL): A pilot study to develop and evaluate the use of speech technology to facilitate writing performance among adolescents with low literacy achievement». 

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Statped avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT) og R & D Departments, Høgskolen i Østfold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Marnardal kommune og en ungdomsskole i Kristiansand kommune.

Prosjektet forsker på effekten av talestyrt skriving i stedet for å bruke tastaturet. Ved å bruke stemmen i stedet for tastaturet kan man unngå mange vanskeligheter knyttet til skriving. I skolen har dette tidligere vært forbeholdt elever med dokumenterte lese- og skrivevansker, nå er det åpnet for at alle kan bruke det. Studien skal se hvilken effekt dette har på elevene, om de blir mer utholdende, om tekstene endrer seg, om de får uttrykt seg bedre eller skriver mer komplekse tekster ved hjelp av talestyrt skriving.

Prosjektperiode: 2018-2021

Prosjektleder: Professor David Lansing Cameron

Prosjektleder fra Statped: Gitte N. Gjersdal

Ekstern finansiering av FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren), Forskningsrådet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!