CATALISE | www.statped.no

CATALISE

Språkvansker hos barn og unge har gjennom mange år blitt forstått på ulike måter. Dette har blant annet ført til et uoversiktlig og ulikt tjenestetilbud til barn og unge med språklige problemer. Derfor har en gruppe fagpersoner fra Universitet i Oslo, Frambu, Statped og Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norsk Logopedlag, tatt initiativ til en konsensusstudie som tar sikte på at fagmiljøet i Norge skal kunne bli enige om en felles forståelse og felles begrepsbruk på feltet. .

Studien tilsvarer CATALISE-studien som nylig ble gjennomført i regi av engelskspråklige fagfolk.

Om studien

Målet er å finne fram til en konsensus om felles norsk terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.

Studien vil gjennomføres ved hjelp av Delphi-metoden. «Delphi» er en konsensusbyggende metode hvor man samler informasjon, kunnskap og vurderinger fra et større antall eksperter på et fagfelt/spesifikt område med tanke på å oppnå konsensus rundt et forskningsspørsmål. Medlemmer av ekspertpanelet bør ha gode kunnskaper og vurderingsevne om emnet språkvansker hos barn.

Rekruttering av medlemmer til et ekspertpanel ble gjennomført våren 2019 via en «åpen invitasjon» til fagpersoner (i Norge) som arbeider med språkvansker hos barn og unge. Invitasjonen ble formidlet via de involverte institusjonenes hjemmesider og sosiale medier. Ca. 60 fagpersoner meldte sin interesse. For å sikre en faglig bredde i ekspertpanelet vil det endelige utvalget (30 fagpersoner) velges ut etter kriteriene profesjon, forskning/klinisk erfaring og arbeidssted.

Metodetilnærmingen i en Delphi-studie er interaktiv. Et ekspertpanel får en rekke spørsmål/utsagn som skal besvares. Panelet vil deretter få et revidert spørreskjema basert på svarene og kommentarene de ga. Dette kan gjentas i flere omganger for til sist å komme fram til en konsensus om en dominerende trend, i dette tilfelle om terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker. Delphi-metoden er kjennetegnet av anonymitet, kontrollert feedback og statistisk bearbeiding. For å hindre at sterke personligheter får dominere undersøkelsen skal alle spørsmål besvares skriftlig.

Arbeidsgruppen

Studien gjennomføres av 

  • Marianne Klem, logoped og seniorrådgiver ved Statped
  • Stian Valand, logoped, rådgiver ved Statped og medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag
  • Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis emerita i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo samt medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag
  • Kari-Anne Bottegaard Næss, professor i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Kristian Emil Kristoffersen, direktør ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  • Arve Asbjørnsen, professor i logopedi ved Universitetet i Bergen

Mer om CATALISE

Prosjektperiode: 2019-2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!