Kartlegging av dysleksi | www.statped.no

Kartlegging av dysleksi

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Statped og Høyskolen Kristiania, School of Health Sciences, ved førsteamanuensis Anette Andresen, hvor vi ønsker å undersøke hvilke tester og prøver som benyttes av PPT ved utredning av dysleksi.

Formålet med prosjektet er å undersøke eventuelle behov for informasjon og kompetanseutvikling, samt mulige behov for nye og mer presise kartleggingsprøver i PPT. Prosjektet vil være et bidrag til Statpeds tjenesteyting for personer med språkvansker og dysleksi, både på system- og individnivå.

Prosjektperiode: høsten 2019 - 1.9.2020.

Prosjektleder fra Statped: May-Britt Monsrud

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!