Mobbing og barn med spesielle behov | www.statped.no

Mobbing og barn med spesielle behov

Elise Øksendals doktorgradsprosjekt undersøker om barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn, og om barn med spesifikke typer vansker opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker.

Bakgrunn

De fleste undersøkelser som ser på skolebarn, viser at barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn. Det er derimot få undersøkelser som har undersøkt dette for førskolebarn.

Forsking på skolebarn og mobbing viser at det er stor forskjell på vansketype og forekomst av mobbing. Få av disse undersøkelsene er imidlertid populasjonsbaserte, og de fleste inkluderer ikke førskolebarn.

Elise Øksendals doktorgradsprosjekt bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) (fhi.no). Dette er en populasjonsbasert spørreundersøkelse der norske mødre blant annet ble spurt om deres barns utvikling, eventuelle utviklingsvansker og hendelser i livet, som mobbing. Forskningsprosjektet er derfor unikt. 

Formål 

Kunnskap om mobbing og barn med spesielle behov er viktig for å kunne drive tidlig innsats, og å for kunne utvikle tiltak som i større grad er rettet mot inkludering av barn med utviklingsvansker fra tidlig alder.

Når det gjelder mobbing og førskolebarn, undersøker prosjektet: 

 • om barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn
 • om barn med spesifikke typer vansker opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre typer vansker 
 • i hvilken grad forekomst av flere vansker, uavhengig av hvilken type vanske barnet har, vil føre til økt forekomst av mobbing, for å se om det å ha flere vansker i seg selv vil føre til økt risiko for mobbing

Når det gjelder mobbing og skolebarn, undersøker prosjektet:

 • om forekomsten av mobbing er høyere for barn med spesielle behov sammenlignet med typisk utviklede barn
 • om barn med spesifikke typer er spesielt utsatt for mobbing sammenlignet med barn som har andre typer vansker
 • i hvilken grad de barna som svarte at de ble utsatt for mobbing i førskolealder, også blir utsatt for mobbing i skolealder, det vil si om mobbing for disse barna vedvarer, og om den er mer stabil sammenlignet med mobbing for typisk utviklede barn

Gjennomføring

Prosjektperioden er 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Ekstern samarbeidspartner er Folkehelseinstituttet.  

Prosjektleder er Lise Kristoffersen, avdelingsdirektør i Statped FoU.

Prosjektmedarbeidere er: 

 • Elise Øksendal, stipendiat og seniorrådgiver i Statped FoU
 • Mari Vaage Wang, hovedveileder og forsker ved Folkehelseinstituttet
 • Arne Holte, biveileder og professor i helsepsykologi ved UiO
 • Eli Marie Killi, biveileder og seniorrådgiver Ph.D. i Statped FoU
 • Ragnhild Eek Brandlistuen, prosjektmedarbeider og forsker ved Folkehelseinstituttet

Kontakt

Elise Øksendal

seniorrådgiver/Ph.D.-stipendiat
Statped FoU
Mobil 988 22 421
E-post elise.oksendal@statped.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!