Kontaktlæreren | www.statped.no

Kontaktlæreren

Boka omtaler og beskriver hvilket innhold rollen kontaktlærer er ment å ha og hvordan en slik funksjon kan brukes i skolens virksomhet.

Fakta og tilgjengelighet

Omslagssiden til heftet

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen

Utgiver: Universitetsforlaget, 2014

Gjennom åtte kapitler gjennomgår, diskuterer og reflekterer forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger for læring og hvordan elevene best mulig kan hjelpes i deres læringssituasjon. De to siste kapitlene handler om organisering og ledelse av klasse og skole.

Mirjam Harkestad Olsen har skrevet de fire første kapitlene, Kjell Skogen de fire siste. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!