Til hovedinnhold

Afasi og livskvalitet

Lite portrett av Line Haaland-Johansen
  1. Kategori: Afasi, Artikler, Bokmål
  2. Utgiver: LOGOS; Audiologopædisk Tidsskrift, 2015
  3. Forfatter: Haaland-Johansen, Line m. fl.
Kan man måle det gode liv? Og hva er egentlig livskvalitet? Dette er vanskelige spørsmål. Men at det å få afasi påvirker det livet du lever, det er det vel få som er uenige i. Denne artikkelen søker å beskrive noe av den forskning som er gjort på området afasi og livskvalitet, samt bidra med noen refleksjoner rundt bruk av livskvalitetsmål i klinisk praksis.

Artikkel av Haaland-Johansen, Line m. fl. (2015). I LOGOS; Audiologopædisk Tidsskrift nr 73, februar 2015, side 9-11