Til hovedinnhold

Associations between lesion size, lesion location and aphasia in acute stroke

  1. Kategori: Afasi
  2. Språk: Engelsk
  3. Pris: Gratis
  4. Utgiver: Aphasiology
  5. Forfatter: Hedda Døli, Wenche Andersen Helland, Turid Helland & Karsten Specht

Hensikten med studien var å undersøke forholdene mellom grad av afasi, symptomer på afasi, skadelokalisasjon og skadevolum i pasienter med afasi i akuttfasen etter venstresidig hjerneinfarkt.

Det ble brukt voxel-based lesion-symptom mapping som er en metode for å undersøke de statistiske forholdene mellom grad av afasi og skadde områder av hjernen ved å analysere funnene fra magnetisk resonanstomografi. Norsk Grunntest for Afasi ble brukt for å kartlegge afasi i akuttfasen. Resultatene fra studien viser at skadevolum er sterkt assosiert med graden av afasi i akuttfasen. Skader i Brocas område, insula, superior temporal gyrus og Heschl’s gyrus var assosiert med vansker innen språkforståelse og språkproduksjon. Studien støtter opp om synet på språk som en prosess som er avhengig av et nettverk som inkluderer både kortikale strukturer i hjernen, og sammenkoblede fiberkanaler.