Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås? | www.statped.no

Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

ADHD og språkvansker forekommer ofte sammen.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språkforstyrrelser, Dysleksi, AD/HD, Barnehage, Artikler, Tidlig innsats

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: pdf

Forfatter: Torun Einbu og Yulia Haugland

Utgiver: Norsk Tidsskrift for Logopedi

I denne artikkelen vil vi sette lys på kjennetegn for begge vansker, hva som kan karakterisere sameksistens og hvordan man kan identifisere og skille vanskene fra
hverandre. Vi ser også på felles kognitive årsaksfaktorer og noen prinsipper for pedagogisk tilrettelegging i barnehagen.

Artikkelen er publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi  nr 1/2018 s. 6 -10.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!