Til hovedinnhold

DIAS - Diagnostisk verktøy for taleapraksi

Artikkelen omhandler arbeidet med å oversette og standardisere DIAS, samt at den gir et teoretisk innblikk i bakgrunnen for testen. I artikkelen beskrives også oppbyggingen, gjennomføring og skåring av testen. Til slutt presenteres kasusbeskrivelser og eksempler på hvordan DIAS kan brukes i klinisk praksis.

Forsidebilde av Norsk tidsskrift for logopedi
  1. Kategori: Afasi, Voksne, Artikler
  2. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi
  3. Forfatter: Stig Berdal, Hedda Døli, Øydis Hide, Anne Katherine Hvistendahl, Line Haaland-Johansen, Melanie Kirmess, Eli Anne Kjølberg, Karin Koot og Therese Senneset

Artikkel ble publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi i nr. 4 (2020) s.17-23