Enhancing activity by means of tactile symbols | www.statped.no

Enhancing activity by means of tactile symbols

A study of a heterogeneous group of pupils with congenital blindness, intellectual disability and autism spectrum disorder

Fakta og tilgjengelighet

Portrett av Gro Aasen

Kategori: Syn, Artikler

Språk: Engelsk

Forfatter: Gro Aasen og Terje Nærland

Utgiver: Journal of Intellectual Disabilities, 2014

Forskningsartikkel skrevet på engelsk av Gro Aasen, Statped og Terje Nærland.

Studien undersøker verbale kontra taktile forespørsler hos barn med medfødt blindhet, intellektuell funksjonshemning og autismespekterforstyrrelse (ASD).

Observasjoner ble gjennomført ved to anledninger. Ved T1 ble forespørsler gitt muntlig, og på T2 ble det gitt taktile forespørsler. Alle elever oppfattet taktile symboler som eksplisitte forespørsler om å utføre handlingen referert til av symbolene. Barna fulgte sjelden eller aldri muntlige forespørsler. Alle barn fulgte mer taktile enn muntlige forespørsler. Individuelle forskjeller i verbale ferdigheter, motivasjoner og kompleksiteten i aktiviteten blir diskutert. Tilgjengeligheten av taktile symboler for personer med medfødt blindhet, intellektuell funksjonshemning og ASD ser ut til å øke aktivitetsnivået og deltakelsen i skolen.

Forskning og utvikling

Aasen, Gro E., Nærland, Terje (2014). Enhancing activity by means of tactile symbols: A study of a heterogeneous group of pupils with congenital blindness, intellectual disability and autism spectrum disorder. Journal of Intellectual Disabilities 2014 ; Volum 18.(1) s. 61-75.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!