Til hovedinnhold

Fortell meg hvem du omgås...

Det norske språket har en rekke ordtak som kommer med en filosofisk betraktning med få, men velvalgte ord. Ordtaket «Fortell meg hvem du omgås og jeg vil si deg hvem du er», er eldgammelt og stammer fra en gresk vismann som levde for flere tusen år siden.

Bilde av to smilende småjenter som holder rundt hverandre
  1. Kategori: Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål, Sosiale ferdigheter, Mobbing
  2. Utgiver: Psykologi i kommunen
  3. Forfatter: Beate Heide og Margrethe Sylthe, Statped

Relatert til denne artikkelen, henspiller ordtaket på hvordan vi formes av omgivelsene på godt og vondt ved relasjonell speiling. Spesialpedagog, forfatter og relasjonsterapeut Herdis Palsdottir sier det slik: «Vi møter oss selv slik vi blir møtt og slik møter vi også andre.» Det handler om alle barns behov for å bli speilet positivt ved å bli sett, hørt og ikke minst forstått på en god måte. Annerledesbarna er sårbare for å oppleve negativ relasjonell speiling og utstøting fordi de skiller seg ut fra omgivelsene på en måte som oppleves negativt. I denne artikkelen setter vi fokus nettopp på disse barna.

Av Beate Heide og Margrethe Sylthe, Statped

Publisert i Psykologi i kommunen, nr 2, 2019