Til hovedinnhold

Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

Hvordan kan vi vurdere innholdet i det en person sier, og hvordan vet vi om vedkommende formidler mye eller lite på en presis eller upresis måte?
Portrett av Marianne Lind
  1. Kategori: Afasi
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi, 3/2017 s. 14-18
  4. Forfatter: Marianne Lind m.fl.
I denne artikkelen presenteres vi en metode for å analysere innholdet i beskrivelser av en gitt tegning («Kaketyveriet»), og vi bruker metoden for å analysere innholdskomponentene i «Kaketyveri»-beskrivelser samlet inn fra 60 norsktalende kvinner og menn som ikke har noen språkvanske.

Artikkel av Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017).