Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede | www.statped.no

Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

Arbeid med personer som har moderat afasi, og som har behov for språktrening på et nivå over ord og setninger. Artikkel av Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste.

Fakta og tilgjengelighet

Logopeden - Norsk tidsskrift for logopedi

Kategori: Afasi, Voksne, Artikler, Bokmål, Læringsstrategier

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste

Utgiver: Logopeden – Norsk tidsskrift for logopedi

Forskning og utvikling

Røste, Ingvild, Haaland-Johansen, Line, Knoph, Monica. (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi 2, s. 24-32.

Som bakgrunn for valgte undervisningsmetoder presenteres noen studier som tar for seg begrepet «thinking for speaking».

Dette er ikke en effektstudie, men en beskrivelse fra praksis for å illustrere hvilke vurderinger som har ligget til grunn for valg av tilnærming.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!