Til hovedinnhold

Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

Arbeid med personer som har moderat afasi, og som har behov for språktrening på et nivå over ord og setninger. Artikkel av Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste.

Logopeden - Norsk tidsskrift for logopedi
  1. Kategori: Afasi, Voksne, Artikler, Bokmål, Læringsstrategier
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Logopeden – Norsk tidsskrift for logopedi
  5. Forfatter: Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste

Forskning og utvikling

Røste, Ingvild, Haaland-Johansen, Line, Knoph, Monica. (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi 2, s. 24-32.

Som bakgrunn for valgte undervisningsmetoder presenteres noen studier som tar for seg begrepet «thinking for speaking».

Dette er ikke en effektstudie, men en beskrivelse fra praksis for å illustrere hvilke vurderinger som har ligget til grunn for valg av tilnærming.