Observing the use of tactile schedules | www.statped.no

Observing the use of tactile schedules

Bruk av taktile planer når barn er blinde og har tilleggsvansker. Artikkel skrevet på engelsk av Gro Aasen og Terje Nærland.

Fakta og tilgjengelighet

Gro Aasen

Kategori: Syn, Artikler

Språk: Engelsk

Forfatter: Gro Aasen og Terje Nærland

Utgiver: Journal of Intellectual Disabilities, 2014

Artikkelen ser på bruk av taktile planer i en heterogen gruppe med barn som er blinde og som i varierende grad har tilleggsvansker.

Den tar for seg

  • grunnforutsetninger for å bruke taktile planer 
  • atferd som kan være indikasjoner på vanlige mål ved å bruke taktile planer, som oversikt, agentfunksjon og kommunikasjon
  • hvordan taktile planer kan påvirke forholdet mellom elever og lærere

Gro Aasen (Statped) og Terje Nærland (Autismeenheten) har skrevet  artikkelen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!