Til hovedinnhold

Realfagstalenter og motivasjon

  1. Kategori: Matematikk, Artikler, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning
  4. Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Artikkelen presenterer talentsentersatsingen knyttet til Nordnorsk Vitensenter. I forbindelse med et oppdrag fra vitensenterforeningen om å følgeforske denne satsningen er prosjektet ROM – realfagstalenter og motivasjon etablert. I den forbindelse presenteres foreløpige resultater fra et delprosjekt som undersøker matematisk refleksjon i smågrupper.

Artikkelen er publisert i Tangenten nr. 3/2018