Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen | www.statped.no

Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

Hvordan ungdom med atferdsvansker bruker og oppfatter språk, kan avdekke pragmatiske språkvansker som har fulgt dem siden de var barn. Å kartlegge dette gjør det mulig å tilrettelegge skole- og behandlingstilbud. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside Research in Developmental Disabilities

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Ungdomstrinnet, Videregående, Artikler, Sosiale ferdigheter

Språk: Engelsk

Format: HTML/PDF

Forfatter: Wenche A. Helland, Astri J. Lundervold, Mikael Heimann og Maj-Britt Posserud

Utgiver: Journal of Research in Developmental Disabilities

Artikkelen dreier seg om forholdet mellom sosiale utfordringer og språkvansker i barndommen og sosiale utfordringer i ungdommen. Den fokuserer på stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen og betydningen av pragmatiske språkproblemer.

70 % av dem som deltok i undersøkelsen som ligger til grunn for artikkelen, hadde språkvansker i klinisk forstand. De som hadde språkvansker som barn og problemer med sine jevnaldrende, hadde også vansker med hvordan de brukte språk for å kommunisere da de ble ungdommer.

Hvordan vi bruker og oppfatter språk i ulike kontekster, den sosiale funksjonen til språket, kalles pragmatiske språkvansker.

Barn med ADHD bør sjekkes for språkvansker

To artikler som ble publisert i 2012, tok for seg at de fleste barn som har ADHD, også har språkvansker.

Disse barna sliter både med å uttrykke seg og med å forstå innhold i samtaler. De vil også lettere kunne mislykkes i det sosiale samspillet med jevnaldrende, ifølge artikkelforfatterne.

Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr i praksis at disse barna ikke lærer det man skal på skolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!