Tidlig språkkartlegging, til barnets beste? | www.statped.no

Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål, Tidlig innsats

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Forfatter: Marianne Klem og Bente Hagtvet

Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi

Den offentlige debatten om språkkartlegging av barnehagebarn er i stor grad preget av ytterpunkter, og argumentene som brukes for eller mot kartlegging, har ofte grunnlag i ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både praksisfeltet og den faglige utviklingen i  barnespråkfeltet at denne debatten får være så polarisert. Tidlig språkkartlegging er et komplekst fenomen og i praktisk virksomhet vil vurderingene en gjør, måtte ta hensyn til hele mangfoldet av pro- og contra-argumenter. Vi vil i denne artikkelen drøfte språkkartleggingens rolle i praktisk pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet i lys av prinsippet «til barnets beste».
 
Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi. (4/2018) s.11-24

Se Marianne Klems doktorgradsarbeid om temaet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!