Et analytisk blikk på inkludering | www.statped.no

Et analytisk blikk på inkludering

Prosjektet har undersøkt hvordan voksne kan bli mer bevisste på hva tilhørighet og deltakelse kan bety for barn med multifunksjonshemming. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Brukerhistorier

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: pdf

Forfatter: Ena Caterina Heimdahl og Helene Fulland

Utgiver: Statped 2019

I denne rapporten ønsker vi å få frem tema som kom ble tydelige da vi utforsket inkludering – tema som inngår i de voksnes profesjonalitet, og samtidig belyse en veiledningsmetodikk som kan være særlig egnet i møte med inkludering som tema. Gjennom dette vil vi også argumentere for at veiledning med fokus på de voksnes forståelse av inkludering, kan være av generell pedagogisk interesse. 

Kartleggingslogg - verktøy 

Det har vist seg å være krevende å observere og systematisere observasjoner som skal ha inkludering i fokus. Det er mye som foregår parallelt, mange barn er til stede og det er ofte grupper med høy mobilitet. Denne loggen er et forsøk på å vise til viktige hovedkategorier i observasjonen: Barnets bidrag, de andre barnas bidrag og de voksnes bidrag. Dette kan med fordel brukes som redskap for å følge barnets IOP. 
Last ned kartleggingslogg som fokuserer på inkludering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!