Til hovedinnhold

Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  1. Kategori: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Språk: norsk
  3. Størrelse: 20 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped

Statped mottok i 2017 «Oppdragsbrev Statped S 01-17 - Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde». Oppdraget bestod av seks deloppdrag, og hadde en samlet varighet på tre år. Fristene på leveranser på hvert enkelt deloppdrag har vært ulike.

Målet for oppdraget var først og fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere.

Statped har levert på alle deloppdrag. I rapporten presenteres alle deloppdragene, inkludert mål, leveranser og gjennomføring. De fleste deloppdrag har Statped tatt videre gjennom å etablere nye tiltak som har hatt ASK-oppdragets hovedmålsetting i fokus.

Samlet er ASK-oppdraget et stort bidrag til utvikling av fagområdet. De ulike deloppdragene henger godt sammen. Det er et resultat av at ASK-oppdraget er spesielt nært knyttet til opplæringssektoren.