Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage | www.statped.no

Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av forside på rapporten

Kategori: Hørsel, Barnehage, Tegnspråk

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utgiver: Statped FoU (2020)

I 2020 publiserte Statped en kunnskapsoversikt om tegnspråkopplæring i barnehagen. Den viser at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap som omhandler tegnspråkopplæring i barnehager. Dermed avdekkes at det er et stort behov for forskning på dette området. Særlig gjelder dette kunnskap om hvordan man kan sikre at barn som har rett på tegnspråkopplæring etter § 38 i barnehageloven, også får tilgang til et språkmiljø som ivaretar barnas behov for effektiv og tospråklig kommunikasjon så tidlig som mulig i barnets liv. Felles retningslinjer for tegnspråkopplæringens omfang, innhold og organisering kan medvirke til at det blir større likeverdighet i de tilbudene som tilbys barna.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!