Til hovedinnhold

Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen

Prosjektrapport fra samarbeid mellom Statped og Ekholt barnehage i Rygge kommune.

En jente står ved komfyren og rører i en gryte.
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming
 2. Språk: Norsk bokmål
 3. Pris: Gratis
 4. Størrelse: 52 sider
 5. Format: PDF
 6. Utgiver: Statped
 7. Utvikler: Ena Caterina Heimdahl, Tone Løyning Narvesen og Helene Fulland

Rapporten Mellom fiskepakker og kyllingsuppe – Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen beskriver pedagogisk praksis i en barnehage med fokus på gode måltider for alle barn – også de som

 • har utfordringer med å spise
 • står i fare for å bli ekskludert fra bordets felleskap

Måltider er én av de viktigste rutiner og arenaer i et barns liv. Mange av barnas måltider blir inntatt i barnehagen. Å løse ulike utfordringer rundt måltidene fremmer fellesskap og ivaretar individuelle behov i en barnehage hvor mottoet er: «Alle er med». Som første ledd i utdanningsforløpet har barnehagen et særskilt ansvar for å gi måltidene en viktig plass i barns hverdag. Det helsefremmende perspektivet gjennomsyrer hvor viktige gode måltider er. Når barn er mette på næringsrik mat og deltar i ulike prosesser for å forberede et måltid og spise sammen, kan læringsmuligheter være optimale. Rapporten beskriver

 • hva felles måltider – fra forberedelse til avslutning - kan gi av gevinster for alle barns læringsmuligheter
 • samtalemuligheter og verdi av tid sammen med andre barn og voksne
 • måltidenes funksjon som god arena for å utvikle sosial kompetanse, gi ferdigheter i inkludering og støtte kommunikasjon og språkoppbygging
 • mat og måltid som pedagogisk virkemiddel og god praksis rundt dette

Rapporten knytter praksis til teori og refleksjon og drøfter hva det spesialpedagogiske feltet kan lære av barnehageforskning på området.

Rapporten presenterer

 • bakgrunn for og formål med prosjektet
 • prosjektbarnehagen
 • belysning av hva et måltid er og innebærer
 • måltidet når spising byr på utfordringer
 • pedagogiske ideer
 • individuelle mål og tilrettelegging for barn med spisevansker
 • foreldrenes og personalets medvirkning i praksis
 • drøfting av hva det spesialpedagogiske feltet kan lære av barnehageforskning på området
 • oppsummerende konklusjoner