Vi sprenger grenser | www.statped.no

Vi sprenger grenser

Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av omslaget til "Vi sprenger grenser"

Kategori: Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Norsk

Format: PDF

Forfatter: Jan Tøssebro og Anna Kittelsaa

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, juni 2015

"Vi sprenger grenser" er en satsning på undervisning av elever med generelle lærevansker, utviklingshemming eller sammensatte funksjonsvansker i regi av Statped. Satsningen har bakgrunn i Stortingsmelding nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, der det lanseres økt innsats for å forbedre utbyttet av skolen for disse elevgruppene. Meldingen uttrykker bekymring for at elevene møtes med for lave forventninger, og det er et mål å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til gruppen, for på den måten å bidra til at det faglige og sosiale utbyttet blir bedre.

Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike deler av landet. Hensikten er å lære av disse prosjektene, slik at erfaringene på et senere tidspunkt kan spres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!