Forskning og utvikling – sammensatte lærevansker | www.statped.no

Forskning og utvikling – sammensatte lærevansker

Bidrag til bedre tilrettelegging av undervisning og læringsmiljø. 

Inkludering kjem ikkje av seg sjølv

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Forskning.no

Et nyttig ekko av de voksne

Voksen-herming i språket til blinde barn med autisme kan gi oss en bredere forståelse av språkutviklingen hos alle barn.

Forskning.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!