Regning og hørselstap | www.statped.no

Regning og hørselstap

Barn med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av visuell støtte.

Fargerike tall laget av tre, sortert i en eske.
Barn og elever med nedsatt hørsel kan ha en fordel å øve mye på begreper og gjerne med konkreter og visuell støtte.

Elever med hørselshemming skal følge ordinær læreplan i matematikkfaget og følge normal progresjon, men kan ha behov for tettere oppfølging og tilrettelagte metoder.

Se Utdanningsdirektoratets ressursside om regning som grunnleggende ferdighet

Matematisk språk og begreper

Matematiske begreper kan være et utfordrende område for mange hørselshemmede. Det vil derfor være viktig å arbeide systematisk med utvikling av begrepsforståelse og erfaring i å bruke et matematisk språk.

Matematiske begrep kan handle om mengde, lengde og masse, som for eksempel:

 • mye, mer, mest, lite, mindre, minst
 • tung, tyngre, tyngst, lett, lettere, lettest
 • lang, lengre, lengst, kort, kortere, kortest

Det kan være begrep som brukes for å sammenligne

 • alle, halvparten, halvparten så mye, dobbelt, dobbelt så mye, ingen, ingenting, noen, noenting, drøyt, omtrent, litt mer enn, litt mindre enn, resten, full

Begrep om sted og tid, som for eksempel:

 • i, på, under, først, sist, føre, i midten, etter, midt på,nedenfor, bakom, innenfor, ovenfor, mellom, høyest oppe, lengst nede, nær, nærmest
 • nå, i dag, i går, snart, da, i morgen, i forgårs, før, ifjor, siden, alltid, stadig, om en stund, straks, aldri, sjelden, for en stund siden, ofte, i blant, lenge siden, oftest, innimellom

Begrepsarbeid med visuell støtte

Undervisningen bør ha et stort fokus på aktiviteter som gir erfaring med bruk av matematiske begreper gjerne med konkreter og visuell støtte. Det kan være aktiviteter som

 • Illustrere tekstoppgaver, for eksempel gjennom tankekart, book creator eller explain everything
 • Samtaler om matematiske emner som knyttes til konkrete eksempler. For eksempel å legge merke til geometriske former og mønstre i naturen.
 • Muntlig problemløsning, for eksempel, fortell hvordan går du fram for å doble en oppskrift på pannekaker
 • Praktiske aktiviteter, som for eksempel målerommets areal eller lage praktiske øvelser med penger, med penger eller gjennom Moneyville 

Elevene må bli gitt rike muligheter til muntlig samhandling i alle fag; å diskutere, stille kritiske spørsmål, forklare og argumentere. 

Matematikk og tegnspråklige elever

Barn som bruker tegnspråk som første språk har særlig velutviklede visuelt-spatiale ferdigheter og visuelt minne. De vil derfor ha behov og nytte av matematikkopplæring som baserer seg i stor grad på visuell støtte ved informasjon, for eksempel tidslinjer, diagrammer, illustrasjoner etc.

Tegnspråklige elever vil lettere kunne oppfatte problemstrukturen i en oppgave dersom den blir presentert visuelt og romlig i stedet for skriftlig og muntlig. Elevene bør også få opplæring i bruk av visuelle strategier i arbeidet som de kan bruke i selvstendig arbeid, som å lage tankekart, tabeller, tegninger, konkreter .

Les mer om matematikkopplæring for bimodalt tospråklige elever

Barn med nedsatt hørsel som bruker talespråk

Regneferdighet og matematiske ferdigheter krever et godt ordforråd og et begrepssystem som gir elevene mulighet til å resonnere og løse problemer. Barn med nedsatt hørsel kan trenge flere gjentagelser og nye erfaringer i større grad enn jevnaldrende for å kunne etablere matematisk språk og tenkning.

Elevene kan også ha nytte av konkrete strategier i samtaler om sammenheng, eller ved abstrakt-logisk resonnering. Bruk av tankekart og digitale verktøy kan gi økt forståelse og bedre læring .

Utvikling av effektive regne- og problemløsningsstrategier

Det er viktig å sikre oversikt over tallrekken og grunnleggende mengdeforståelse. Elevene må få erfaring med tall og mengder både sekvensielt og spatialt. Det bør jobbes med automatisering av tallfakta;

 • tallrekke
 • hoderegning
 • tiervenner
 • gangetabell etc.

Effektive problemløsningsstrategier kan være bruk av visuell støtte og steg- for steg-strategier .

Kartlegging

Elevens læring bør overvåkes for å sikre en positiv utvikling. Dette bør skje gjennom det daglige arbeidet, men det kan også være nyttig å kartlegge utviklingen jevnlig. En dynamisk kartlegging er å foretrekke, da den kartlegger både elevens tenkning, språk og regneferdigheter.

Lær om dynamisk kartlegging på Matematikksenterets e-læringsmodul

Erfaringer og metodikk  - matematikk og teknologi

Pokémon Go - en inngang til læring

Pokémon Go er en spill-app som det siste halvåret har fått mange ut på tur. For de fleste som spiller Pokémon Go, er dette en fritidsaktivitet. Men flere steder har lærere brukt spillet som et utgangspunkt for å legge til rette for læring. På Strømme skole i Kristiansand har 5.trinn jobbet med dette som et prosjekt i en uke.

Pedagogisk bruk av verktøyapper i matematikk

Her kan du lese om hvordan du kan bruke disse verktøyappene i arbeid med matematikk: Inspiration Maps, Book Creator, iMovie, Puppet Pals, IntoWords, QR Code Reader og Explain Everything.

Les om tips og ideer

Interaktive tavler

Filmsnutter som viser hvordan du kan bruke interaktive tavler i undervisningen og benytte interaktiviteten på en god måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!