Til hovedinnhold

Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

Slik reduserer du auditiv og visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.

All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn oppfatter tale, regnes som støy. Også lyder som barn som hører normalt, ikke opplever som forstyrrende, kan være det for barn som har høreapparat eller cochleaimplantat (CI).

Lyd- og lysforhold

Lyd- og lysforhold i omgivelsene påvirker mulighetene som barn med hørselstap har for å kommunisere uanstrengt.

Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere for barn med nedsatt hørsel å være aktive deltakere i alle miljøer der de oppholder seg.

Offentlige bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsentral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven.

Lytteforhold

Det er særlig to forhold som påvirker lytteforhold:

 • Etterklangstid sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i et rom.
 • Støy oppleves annerledes med nedsatt hørsel enn med normal hørsel.

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det. Stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig for barn med nedsatt hørsel å skille ut stemmen de vil høre. Da kan det lett bli feiltolkinger og misforståelser.

Reduser auditiv bakgrunnsstøy

 • Lydreguler rom: gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang.
 • Demp bakgrunnsstøy: slå av radio/TV/musikk.
 • Lukk dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin, oppvaskmaskin og kaffetrakter).
 • Lukk vinduer om det er støy utenfor (trafikk eller veiarbeid).
 • Velg leker som ikke støyer så mye.
 • Bruk lekekasser av materiale som demper støy, eller polstring i bunnen av lekekasser.
 • Sett filtknotter, tennisballer eller liknende under stolbein og bord.

Reduser visuell bakgrunnsstøy

 • Legg ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både lek og måltid.
 • Bruk ensfarget teppe eller matte til for eksempel klosse- og toglek på gulvet.
 • Legg allergivennlige, ensfargete teppefliser på gulvene.
 • Bruk nøytrale/ensfargete klær.

Vær en god samtalepartner

 • Påkall barnets oppmerksomhet ved å si navnet først.
 • Vent med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet.
 • Snakk én om gangen.
 • Visualiser innholdet i det du sier ved å bruke mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn.

Bruk teknisk utstyr

 • Bruk stemmeforsterkning, som mikrofon og høyttalere.
 • Bruk trådløst samtale- og lytteutstyr, som for kommunikasjon i bil.